Now showing items 1-2 of 2

  • Cena inženýrských sítí při různých parametrech prováděných prací a materiálů 

    Klec, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá cenou inženýrských sítí při různých parametrech prováděných prací a materiálů. Teoretická část se věnuje problematice cen, klasifikací, rozpočtu a inženýrských sítí. V praktické části je uvedena ...
  • Zhodnocení metod pro stanovení tenzidů 

    Soukupová, Alena
    V bakalářské práci na téma zhodnocení metod pro stanovení tenzidů byl na základě dostupné literatury vypracován seznam možných metod používaných pro stanovení tenzidů v povrchových a odpadních vodách. V teoretické části ...