Now showing items 1-10 of 10

 • Generování komplexních procedurálních terénů na GPU 

  Ryba, Jan
  Generování komplexních plně prostorových terénů je velmi náročnou činností, buďto datově nebo výpočetní, případně obojí. Datovou náročnost můžeme značně omezit, nebo plně eliminovat použitím procedurálního přístupu, kdy ...
 • Hra stylu Doom (chození v bludišti) 

  Rakus, Roman
  Využití efektů v počítačových hrách je velmi velké. Kladen je velký důraz na nejpěknější zobrazení za co nejnižší cenu. Využívají se nejnovější grafické adaptéry a techniky, které jsou jimi nabízeny. V této práci je popsán ...
 • Metody pro odstranění aliasu při zobrazení stínů 

  Posolda, Jan
  Tato práce se zabývá metodami pro odstranění aliasingu při zobrazení stínů. Je zde popsána metoda stínových map, její principy, postup a hlavně nedostatky v podobě vzniku aliasu. Pro odstranění tohoto nechtěného jevu je ...
 • Nerealistické zobrazení videa 

  Johannesová, Daniela
  Tématem této práce je nerealistické zobrazení videa. Je zde uveden souhrn existujících technik nerealistického zobrazení a dále se práce soustředí na vybrané metody zpracování videa schopné pracovat v reálném čase. Pro ...
 • Physically Based Shading 

  Matěj, Šimon
  Tato práce se zabývá zobrazováním materiálů v počítačové grafice, za použití metod, vychá- zejících z fyzikálních vlastností těchto materiálů. Jsou zde rozebrány fyzikální principy šíření světla a jeho interakce s objekty. ...
 • Pokročilé renderovací techniky v OpenGL 2.0 

  Salajka, Vojtěch
  Tato práce se zabývá interaktivní počítačovou grafikou na programovatelném hardware. Na příkladech ukazuje možnosti využití shaderů pro tvorbu grafických efektů. Vysvětluje použití knihovny OpenGL a jazyka GLSL pro jejich ...
 • Vizualizace grafických scén v knihovně OGRE 

  Ondrejíček, Marián
  Účelem této práce je prozkoumat možnosti vizualizační knihovny OGRE a implementovat demonstrační aplikaci, která využívá jednoduché i pokročilejší prostředky této knihovny. Dále se práce zabývá tvorbou efektů v jazyce Cg ...
 • Využití Vertex a Pixel shaderu v OpenGL pro 3D zobrazení 3D obrazových dat v medicíně 

  Vaďura, Jiří
  Tato práce se zabývá akcelerovaným zobrazováním 3D medicínských dat, např. z počítačové tomografie, pomocí grafického procesoru a s použitím rozhraní OpenGL. Nezpracované řezy jsou načteny do grafické paměti a zobrazeny ...
 • Výuková hra na platformě XNA 

  Vlková, Lenka
  Cílem této práce je návrh a implementace výukové hry pro platformu XNA. Práce se zabývá vlastnostmi této platformy, především pak možností převodu hry na herní konzolu Xbox 360. Kromě návrhu a implementace 3D hry NanoHeal ...
 • Zobrazování komplexních scén na mobilních zařízeních 

  Matýšek, Michal
  Tato práce prezentuje techniky a optimalizační postupy, které umožňují efektivně vykreslovat složité herní scény na mobilních zařízeních. Úvodní část textu popisuje engine Unity a problematiku vývoje 3D her pro mobilní ...