Now showing items 1-14 of 14

 • Algoritmus výpočtu úhlových faktorů pro přenos tepla radiací 

  Bílek, Tomáš
  Tato práce se zabývá výpočtem úhlových faktorů pro přenos tepla radiací. Práce obsahuje matematický popis problému a zabývá se jeho numerickým řešením. Hlavním cílem této práce je vytvoření algoritmu pro výpočet úhlových ...
 • Deferred Shading 

  Starý, Petr
  Práce se zabývá problematikou návrhu a implementace výukového programu pro demonstraci techniky deferred shading a jejich možností. Intuitivní a interaktivní formou se snaží vysvětlit principy osvětlování a stínování pouze ...
 • Efektivní výpočet osvětlení 

  Kubovčík, Tomáš
  Tato práce se zabývá efektivním výpočtem osvětlení v grafických scénách s velkým počtem světel . Představeny budou základní techniky výpočtu osvětlení i pokročilé techniky , které jsou z nich odvozeny . Těžištěm práce je ...
 • Grafické rozhraní pro deskové hry 

  Žerdík, Jan
  Bakalářská práce se věnuje vytváření grafického rozhraní pro deskové hry. Cílem práce je modulární aplikace s možností hraní her. Dalším důležitým prvkem zadání je implementace grafických algoritmů vhodných pro omezenou ...
 • Interaktivní stavebnice pomocí OpenGL 

  Klepáčková, Karolína
  Cílem této bakalářské práce je implementace interaktivní stavebnice typu LEGO pomocí OpenGL. Aplikace umožňuje tvorbu modelů pomocí kostek, u nichž lze měnit barva a typ. Vytvořené modely lze ukládat i načítat. Každá kostka ...
 • Korekce barev na základě znalosti scény a osvětlení při 3D skenování 

  Dočkal, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a ověřením funkčnosti úprav texturovacího modulu robotického systému RoScan. Systém RoScan je robotický skener pro skenování a následnou diagnostiku částí lidského těla. V první části této práce ...
 • Optimalizace interního mikroklimatu velkoprostorové kanceláře pomocí stínění 

  Vysloužil, Lukáš
  Cílem diplomové práce je návrh systému VZT a optimalizace vnitřního mikroklimatu pomocí stínících prvků. V teoretické části jsem se zaměřil na rozdělení a popis stínících prvků. V další části práce se věnuji návrhu vhodné ...
 • Plavecké centrum Brno-Židenice 

  Pleva, František
  Tématem práce byl návrh Plaveckého centra v Brně Židenicích. Řešený pozemek komplikovaného tvaru se nachází na úpatí svahu v těsné blízkosti polikliniky na Viniční, která je svým prostorovým řešením dominantou daného území. ...
 • Softwarové metody modelování analytických ploch 

  Stodola, Jakub
  V první části se práce zabývá projekcí bodů z Euklidova prostoru do roviny a zobrazením takto vzniklých rovinných bodů na počítači. Druhá část se zaměřuje na diskretizaci analyticky zadané plochy. To je její aproximace ...
 • Systémy TZB v nemovitých památkách 

  Maurerová, Lenka
  Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou systémů TZB (konkrétně vytápěním, větráním a klimatizací, stíněním), které zajišťují požadované interní mikroklima v nemovitých památkách. V práci se tak vzájemně prolíná ...
 • Vytvoření 3D modelů a návodů pro počítačové cvičení kurzu Moderní počítačová grafika 

  Gros, Jan
  Obsahem této diplomové práce je seznámit se s problematikou vyučovanou v kurzu MGMP a vytvořit návody a 3D modely v programu Blender pro počítačové cvičení kurzu MGMP. První část je věnována některým podobným kurzům ...
 • Využití bypassových diod ve fotovoltaických panelech 

  Chocholáč, Jan
  Diplomová práce se zabývá využitím bypassových diod ve fotovoltaických panelech. Seznamuje nás s činností fotovoltaických panelů, jejich elektrických vlastností a parametrů. Cílem práce je ověření vlivu bypassových diod ...
 • Zobrazení stínů skrze průsvitné materiály 

  Mátl, Roman
  Tato práce se zabývá výpočtem stínů skrze průsvitné materiály pomocí metody zvané Barevné stochastické stínové mapy a její praktickou implementací v knihovnách OpenGL. Na začátku této práce je představena metoda Stínových ...
 • Zobrazování a interakce objektů umístěných do 3D krajiny 

  Koza, Tomáš
  Cílem této práce bylo vytvořit systém powerupů (3D objekty) pro program TankGame. Práce obsahuje teoretický základ pro zobrazování objeků v 3D scéně, popisuje techniky používané při zobrazování těchto objektů. Dále poskytuje ...