Now showing items 1-2 of 2

  • Truck vibrations caused by rotating shaft deflection 

    Kučera, Pavel; Píštěk, Václav (JVE International, 2017-11-15)
    The article deals with the creation of a transient computational model of rotating shaft deflection. This model is used for analysis of vibrations in the truck powertrain with an 8x8 drive. This vehicle is intended for ...
  • Výpočet průhybu hřídele elektrického stroje zahrnující vliv magnetického tahu 

    Kukačka, Radek
    Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky výpočtu průhybu a kritických otáček rotoru elektrických strojů. V práci jsou použity dvě metody výpočtu. První je metoda přenosových matic, se kterou je spojeno prostředí Matlab. ...