Now showing items 1-2 of 2

  • Hutná mullitová ostřiva 

    Mezulianík, Tomáš
    Žárovzdorná ostřiva na bázi hlinitolřemičitanů jsou vyráběna výpalem žárovzdorných jílů, jílovců či lupků. Výpal probíhá v rotačních nebo šachtových pecích. Při výrobě speciálních žárovzdorných materiálů se však neobejdeme ...
  • Žárovzdorné ostřivo se zvýšeným obsahem mullitu 

    Zemánek, David
    Žárovzdorná ostřiva vyráběná z běžně dostupných jílů, jílovců a lupků v České republice většinou dosahují klasifikace šamotových ostřiv. Pro určité aplikace nejsou tato ostřiva vhodná a je potřeba použít ostřiva s vyšším ...