Now showing items 1-13 of 13

 • Aerodynamic shape optimization of an airliner elastic wing 

  Navrátil, Jan (EDP Sciences, 2017-11-08)
  Aerodynamic shape optimization of a common airliner elastic wing is presented and compared with optimization of the same wing assuming rigid structure. A gradient-based optimization approach is applied in connection with ...
 • The Effect of Sterilization on Size and Shape of Fat Globules in Model Processed Cheese Samples 

  Tremlová, Bohuslava; Štarha, Pavel; Buňka, František; Gistingrová, Zuzana; Hrabě, Jan (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, 2006-05-11)
  Model cheese samples from 4 independent productions were heat sterilized (117 C, 20 minutes), after the melting process and packing with an aim to prolong their durability. The objective of the, study was to assess changes ...
 • Expressive Means of Contemporary Architecture 

  Kokolia Křížová, Iveta (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
  V posledních letech směřuje architektonický proces navrhování rozličnějšími cestami, něž tomu bylo doposud. Jeho cíl je ale vždy stejný. S nástupem moderních technologií také vznikají nové formy a architektonické prvky. ...
 • Hodnocení změn jakosti povrchových vod v průběhu povodňových událostí 

  Tomíček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením změn jakosti povrchových vod v průběhu povodňových událostí na řece Dyji. Součástí práce je také porovnání výsledků v programech HEC-RAS 4.0 a InfoWorks ICM 2.5.
 • Interaktivní aplety pro podporu výuky 

  Korbel, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na podporu výuky v oblasti zpracování obrazu. Teoretick á část se zabývá matematickým pohledem na danou problematiku. Praktická část je zaměřena na vypracování čtyř webových apletů (nástrojů ...
 • Kontrola zobrazení textu ve formulářích 

  Moravec, Zbyněk
  Cílem této práce je kontrola správného zobrazení textů tlačítek na fotografiích displeje. Tyto fotografie obsahují různá zkreslení, která jsou komplikací pro následné rozpoznávání grafických elementů v obraze. Práce popisuje ...
 • Průmyslová pekárna Herold Brno 

  Bartošová, Monika
  Cílem bakalářské práce bylo vypracování navazujících stupňů projektové dokumentace ke studii objektu průmyslové pekárny Herold v Brně zpracované v předmětu AG34. Jedná se o dokumentaci pro stavební povolení v měřítku 1:100 ...
 • Shape Controlled Synthesis of Silver Nanoparticles with Antimicrobial Effect 

  Polievková, Evelína (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with shape controlled synthesis of silver nanoparticles with antimicrobial effect. Silver nanoparticles were prepared by UV-assisted chemical reduction with two different wavelengths. Influence of UV ...
 • Simulátor laboratorního modelu 

  Šváb, Štěpán
  Tato práce se zabývá základními metodami vyrenderování scény. Tvorbou simulátoru laboratorního modelu v jazyce C# s využitím bullet phyzic, která definuje svět fyziky. Vytvořením parseru X3D formátu a způsobem, jak jeho ...
 • Tvarová analýza obrazových dat 

  Kylián, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá tvarovou analýzou obrazových dat, popisuje tedy metody, techniky a postupy, které k takové analýze vedou. Obsah práce je rozdělen do tří kapitol – Teoretická, řešení studentské práce a závěr. V ...
 • Tvarová analýza obrazových dat 

  Kylián, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá tvarovou analýzou obrazových dat, popisuje tedy metody, techniky a postupy, které k takové analýze vedou. Obsah práce je rozdělen do tří kapitol – Teoretická, řešení studentské práce a závěr. V ...
 • Vlakem do Dvora - Přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem 

  Burešová, Karolína
  Zadáním práce je vypracovat architektonicko urbanistický návrh nového přestupního terminálu ve Dvoře Králové. Terminál má sdružovat současné autobusové linky a novou vlakovou trať využívající současnou vlečku. V návrhu ...
 • Využití metod tvarové analýzy pro klasifikaci objektů v medicínských obrazech 

  Karela, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvarové analýzy. Popisuje některé postupy a metody, které s touto analýzou souvisí. Práce je rozdělena na teoretickou část, praktickou část a závěr. V teoretické části jsou ...