Now showing items 1-7 of 7

 • Data flow Control in Autonomous Systems 

  Důbrava, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The paper deals with the management of packet traffic over IP networks at the level of the autonomous system. A new real time mechanism for active network traffic control depending on the state of the network load is ...
 • Deskripce odvalovacích ozubárenských strojů 

  Jelínek, Petr
  Bakalářská práce shrnuje poznatky z oblasti ozubárenských strojů se zaměřením na odvalovací ozubárenské stroje. Popisuje jednotlivé druhy strojů na výrobu ozubení odvalovacím způsobem a jejich princip. Hlavním cílem ...
 • Katalytické chování keramických katalytických materiálů 

  Schlosser, Radek
  V bakalářské práci byly studovány metody přípravy keramických perovskitových membrán s užitím pro heterogenní katalýzu a reformační reakce uhlovodíků. Byly použity syntetizované prášky typu La-Ca-Fe-Ti-O a komerční prášky ...
 • Návrh na zefektivnění procesu obrábění vnitřního ozubení 

  Hoffmann, Jiří
  Předmětem této studie je návrh na zefektivnění procesu výroby unašeče s vnitřním ozubením. V úvodu práce jsou popsány některé druhy ozubení. Druhá kapitola je zaměřena na rozbor vyráběného dílu a pracovišť pro výrobu. Třetí ...
 • Pokročilé možnosti tvarování datového toku v OS Linux pro sítě 802.3 a 802.11 

  Pánek, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami tvarovania a kontroly dátového toku, v operačnom systéme Linux. Prvá časť práce sa zaoberá preskúmaním jednotlivých ná- strojov potrebných pre prácu s dátovým tokom. Druhá časť ...
 • Výroba keramických filtrů z pohledu způsobu vytváření 

  Dobrovolná, Martina
  Cílem této bakalářské práce je zhodnotit možnost výroby keramických filtrů suchým lisováním a vybrat vhodný granulát a jeho optimální vlhkost vhodnou pro tento způsob výroby. V teoretické části bakalářské práce je vysvětlen ...
 • Zajištění QoS v rozsáhlých sítích 

  Koblížek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá řízením provozu v počítačových sítích založených na protokolu TCP/IP. Cílem je řídit pakety tak, aby se síťový provoz provoz choval předvídatelně podle našich pravidel. K tomuto řízení použijeme ...