Now showing items 1-6 of 6

 • Fundamentální analýza 

  Trunečka, Tomáš
  Hlavním cílem diplomové práce je provést fundamentální analýzu. První část diplomové práce se zabývá metodami a postupy analýzy, hodnotí jejich výhody a nedostatky. Praktická část se již zabývá aplikací fundamentální analýzy ...
 • Fundamentální analýza 

  Boukalíková, Ivana
  Diplomová práce se zabývá fundamentální analýzou akcie společnosti Philip Morris ČR. Teoretická část popisuje jednotlivé metody a postupy fundamentální analýzy. V praktické části práce je provedena fundamentální analýza ...
 • Fundamentální analýza vybraných akcií 

  Stejskalová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá stanovením vnitřní hodnoty akcií společnosti Philip Morris ČR a.s. pomocí metod fundamentální akciové analýzy. Teoretická část práce je zaměřená na objasnění základních pojmů a metod, které se ...
 • Fundamentální analýza vybraných akcií na českém kapitálovém trhu 

  Havránek, Dalibor
  Obsahem této diplomové práce je na základě vybraných akcií na českém kapitálovém trhu provést fundamentální analýzu. Mezi vybrané akciové společnosti patří Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a ČEZ, a.s. V práci je stanovena ...
 • OPTIMALIZACE ANALYTICKÉ METODY VÝPOČTU OPOTŘEBENÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

  Hlavinková, Vítězslava
  Disertační práce se zaměřuje na problémy související s určováním výše opotřebení (zjištění zbývající technické hodnoty), které jsou v praxi řešeny. Zabývá se přehledem různých používaných metod. Základním předpokladem ...
 • Porovnání různých způsobů stanovení výchozí ceny pro ocenění rodinných domů nákladovým způsobem 

  Háva, Karla
  Diplomová práce se zabývá porovnáním různých způsobů stanovení výchozí ceny u ocenění rodinných domů nákladovým způsobem. Jsou porovnávány výchozí ceny zjištěné u konkrétních rodinných domů položkovým rozpočtem, propočtem ...