Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh informačního systému 

    Snášelová, Martina
    Diplomová práce se zabývá návrhem vhodného informačního systému pro chod sdílené dílny společnosti Temple of Creation s.r.o. Úvodní část práce obsahuje teoretická východiska, která tvoří základnu pro analytickou část ...