Now showing items 1-2 of 2

  • Cast Screws as Shear Anchors for Composite Slabs 

    Holomek, Josef; Bajer, Miroslav; Vild, Martin (Elsevier, 2017-07-20)
    Composite slabs consist of trapezoidal steel sheeting and concrete cover. The steel sheeting serves as both, a lost framework and a tension bearing member after hardening of concrete. The longitudinal shear between the ...
  • Smyková únosnost spřažených plechobetonových desek. 

    Holomek, Josef
    Předmětem předkládané dizertační práce je experimentální i teoretický výzkum spřažených plechobetonových desek. Práce se zabývá také tvorbou numerických modelů spřažených desek. Návrh nových typů spřažených plechobetonových ...