Now showing items 1-9 of 9

 • Experimentální porovnání smykových vlastností kompozitů měřených metodami ASTM 

  Ponížil, Tomáš
  Přesné určení konstitutivních smykových závislostí napětí na deformacích je základem pro pochopení chování anizotropního kompozitního materiálu. Bylo vyvinuto mnoho zkoušek smykových vlastností kompozitních materiálu. ...
 • Hodnocení trvanlivosti lepidel určených pro dřevěné prvky 

  Šot, Michal
  Práce se zabývá problematikou lepených spojů u dřevěných adherendů a použitím zkušebních postupů pro zjištění vlastností a trvanlivostí těchto lepených spojů. V rámci práce byl proveden přehled zkušebních postupů a byly ...
 • Lepení FDM 3D tištěných dílů z PLA 

  Šlimar, Filip
  Práce se zabývá teorií 3D tisku, materiály pro tisk a lepením. Zaměřuje se na FDM tisk a PLA materiál. Dále srovnává lepení s jinými metodami a věnuje se rozdělení lepidel, postupu lepení a zkouškám lepených spojů. Práce ...
 • Lepení v autoprůmyslu 

  Krejčí, Adam
  Práce zpracovává literární studii o technologii lepení. Pojednává o výhodách a nevýhodách lepení, návrhu lepeného spoje, technologickém postupu lepení a rozdělení lepidel. Zmiňuje i některé materiály používané při stavbě ...
 • Mechanické testování pájených spojů 

  Drab, Tomáš
  Práca obsahuje teoretické spracovanie elektrotechnickej výroby pre bezolovnaté spájkovanie pretavením. Obsahuje popis procesov prebiehajúcich v procese spájkovania. Zahŕňa spôsoby aplikácie spájkovacej pasty a princípy ...
 • Nové směry provádění hydroizolací dopravních podzemních staveb 

  Čech, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku provádění hydroizolací podzemních staveb pomocí LLDPE membrány zavěšené na kotvy. Tento způsob má v budoucnu nahradit ve Skandinávii hojně využívaný hydroizolační systém ...
 • Plasma nanocoatings developed to control the shear strength of polymer composites 

  Zvonek, Milan; Širjovová, Veronika; Bránecký, Martin; Plichta, Tomáš; Skácel, Josef; Čech, Vladimír (MDPI, 2019-07-15)
  All reinforcements for polymer-matrix composites must be coated with a suitable material in the form of thin film to improve compatibility and interfacial adhesion between the reinforcement and the polymer matrix. In this ...
 • Studium adheze lepených balistických kompozitů v závislosti na použitých materiálech. 

  Dobiáš, Jiří
  Cílem této práce bylo prozkoumat vlastnosti lepených balistických materiálů. Balistické kompozity se lepí hlavně kvůli co největšímu snížení hmotnosti při zachování jejich ochranných vlastností. Na tomto základě byly ...
 • Železobetonová nosná konstrukce obchodního domu 

  Kovalíková, Mária
  Tato bakalářská práce zpracovává návrh a posouzení železobetonové stropní desky obchodního domu, zejména na ohyb a protlačení, dále se zabývá návrhem konzolového trámu. Vstupní hodnoty vnitřních sil vycházejí z výpočetního ...