Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh ohýbacího přípravku pro tenké plechy 

  Šrotíř, Petr
  Cílem diplomové práce je návrh a výroba funkčního ohýbacího přípravku pro technologickou zkoušku plechů ohybem v předvýrobní etapě na limitní poloměr ohybu u ocelových plechů do tloušťky 2 mm, případně neželezných plechů ...
 • Posouzení vlivu zahřívání nástroje na proces tažení v hromadné výrobě 

  Chrz, Jan
  Práce představuje literární studii, která se věnuje plošnému tváření. Konkrétně je zaměřena na technologie související s problematikou lisování – stříhání, ohýbání a tažení. Dále se zabývá velkosériovou výrobou tvarově ...
 • Technologie tažení nerotačních výtažků 

  Vítek, Roman
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci studia oboru 2301R016 je zaměřena na teorii technologie tváření nerotačních součástí. Téma je vypracováno na základě literárních informačních pramenů a to od základů teorie tažení ...
 • Technologie výroby krytu 

  Smejkal, Marek
  MAREK SMEJKAL: Technologie výroby krytu. Bakalářská práce kombinovaného studia, bakalářský studijní program STROJÍRENSTVÍ. Obor strojní inženýrství. 1. stupeň, 3. ročník, akademický rok 2010/2011. FSI VUT Brno, květen 2011, ...
 • Výroba krytu elektroinstalace halogenového svítidla 

  Bezpalec, Jan
  BEZPALEC Jan: Výroba krytu elektroinstalace halogenového svítidla. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2307 předkládá návrh technologie výroby výtažku z hlubokotažného ocelového plechu 11 320.21. Na základě ...
 • Výroba součásti "KRYT" plošným tvářením 

  Vítek, Roman
  Diplomová práce vypracována v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie (2303T002) předkládá návrh technologie výroby plechového krytu. Zadaná součást je vyrobena z plechu o tloušťce 1,5 mm. Materiál součásti ...
 • Výroba součásti z plechu - "Vanečka" 

  Muzikant, Miroslav
  Cílem této diplomové práce je zpracování nové technologie výroby součásti z plechu „Vanečka“, která je vyráběna v roční sérii 50000 ks. Součást je vyrobena z oceli S235JRG1 (ČSN 41 1373) o tloušťce 3 a 5 mm. Na základě ...