Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza možností laserového řezání 

  Plevka, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá použitím laserů ve strojírenství, zejména technologií dělení materiálu laserem. Ta je srovnávána za pomoci kontrolních vzorků s technologií vysekávání a stříhání. Srovnávány jsou parametry struktury ...
 • Moderní technologie tváření ve strojírenství 

  Čajan, Tomáš
  Tématem této bakalářské práce jsou moderní a nekonvenční technologie tváření, a to především technologie spojování plechů za studena. Dále je zaměřena také na moderní technologie svařování a lepení. Práce obsahuje literární ...
 • Nástroje pro technologii vysekávání 

  Jelínek, Daniel
  Předkládaná práce je zaměřena na studii technologie vysekávání a jejím cílem je průzkum a porovnání používaných strojů a principů, s ohledem na vysekávaný materiál. V rámci práce jsou porovnány rozdíly mezi dvěma druhy ...
 • Návrh skladu ve strojírenském podniku 

  Rada, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem skladu plechů ve strojírenském podniku. Nejprve byla provedena rešerše problematiky skladování a řízení zásob. Následně byl realizován výpočet skladové kapacity a návrh dispozičního řešení ...
 • Návrh skladu ve strojírenském podniku 

  Švec, Michal
  Cílem této práce je návrh skladu ve strojírenském podniku se zaměřením na zpracování plechů. V první části práce je věnována pozornost rešeršní studii o problematice skladování, logistických technologiích a o manipulaci a ...
 • Návrh výroby nástěnného držáku na kolo 

  Sikora, Marek
  Tato diplomová práce předkládá návrh technologie výroby plechového dílce, jenž je součástí nástěnného držáku na kola. Součást je vyráběna z ocelového plechu ČSN 11 325 s následnou povrchovou úpravou zinkováním. Vzhledem ...
 • Řezání laserem 

  Baran, Marek
  Práce pojednává o řezání tlustých ocelových plechů pomocí laserové technologie. Kromě technologických aspektů řezání laserem práce popisuje další využití laseru v praxi a porovnává řezání laserem s jinými technologiemi ...
 • Technologie výroby nerotační součásti s přírubou 

  Přikryl, Zdeněk
  Práce pojednává o použití technologie tváření pro výrobu nerotačních součástí s přírubou. V úvodu se zabývá technologií tváření obecně. Dále zahrnuje problematiku tažení od jednoduchých až po tvarově složitější nerotační ...
 • Výroba plechu držáku projektoru 

  Starý, Petr
  Diplomová práce předkládá návrh technologie výroby držáku projektoru z ocelového plechu 11 321 o tloušťce 2 mm. Vzhledem k velkému počtu kusů a výrobním tolerancím byla variantním řešením zvolena jako nejoptimálnější možnost ...