Now showing items 1-2 of 2

  • Stavebně technologický projekt pavilonu laboratoří technologií Akademie věd v Brně 

    Cihelka, Karel
    Předmětem diplomové práce je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu pavilonu laboratoří technologií Akademie věd v Brně. Práce se zabývá zejména realizací zemních prací, podchycením okolních stávajících ...
  • Založení polyfunkčního domu v Olomouci 

    Dubčák, Pavel
    Úkolem této diplomové práce je navrhnout a posoudit zakládání stavby Polyfunkčního domu v Olomouci. Dále pak navrhnout bezpečně a hospodárně dočasné zajištění stavební jámy pro vybudování podzemních podlaží stavby. Posledním ...