Now showing items 1-4 of 4

 • Pažení stavebních jam 

  Vodáček, Ondřej
  Úvodní část práce hovoří o možnostech roubení výkopů všeho druhu, zahrnuje tedy kromě jam i šachty a stavební rýhy pro ukládání inženýrských sítí, avšak jamám se věnuje především. Tato část navíc zahrnuje přehled zatížení ...
 • Spodní stavba bytového domu Brno, Klíčova 

  Sviták, Roman
  Obsahem bakalářské práce je stavebně technologický projekt bytového domu Brno, Klíčova. Projekt obsahuje technologické předpisy pro zemní práce a základové konstrukce, svislé a vodorovné nosné konstrukce spodní stavby. ...
 • Spodní stavba universitního centra ve Zlíně 

  Rokosová, Iva
  Obsahem bakalářské práce je stavebně technologický projekt Universitního centra ve Zlíně. Projekt obsahuje technologický předpis pro zemní práce a pilotovou stěnu a technologický předpis pro základové konstrukce a hydroizolaci. ...
 • Založení objektu v Karlových Varech 

  Hrdý, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá založením polyfunkčního domu v Karlových Varech. Cílem je navrhnout bezpečné, hospodárné a funkční řešení pro pažení podzemních pater budovy a návrh základových konstrukcí.