Now showing items 1-20 of 22

 • Adaptér pro tlakování sportovních tlumičů odpružení 

  Drozd, David
  Táto bakalárska práca je zameraná na konštrukciu adaptéra na plnenie jednoplášťových tlmičov plynným médiom. Prvá časť sa zaoberá podstatou a metódami tlakovania tlmičov, ako aj prehľadom rôznych typov vyrábaných adaptérov. ...
 • Efekt tlumiče na limity vozidla 

  Jurka, Adam
  Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu tlumiče zavěšení na limity vozidla. V úvodní části práce byla provedena rešerše popisující základní vlastnosti tlumiče. Následně byl vytvořen výpočetní model a definovány manévry ...
 • Hodnocení nápravy automobilu metodikou EUSAMA 

  Novák, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku týkající se bezdemontážní diagnostiky metodikou EUSAMA. Tato metodika hodnotí stav technického stavu tlumičů odpružení. Vzhledem k testování celého zavěšení kola, jsou výsledky ...
 • Hodnocení nápravy metodikou EUSAMA 

  Vítek, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací vyhodnocení nápravy. Úvod je věnován popisu tlumiče odpružení, bezdemontážní zkoušky a dynamice vozidel. Odpružení vozidla musí zajistit posádce dostatečné pohodlí a především ...
 • Jednoúčelový automatický stroj pro kompletaci automobilových dílů 

  Trávníček, Ivo
  Práce se zabývá návrhem jednoúčelového plně automatického zařízení pro automobilový průmysl, které dávkuje silikonovou směs do pouzdra snímače. V první části práce je řešen návrh mechanické části zařízení, zejména manipulátoru ...
 • Koncepce čtyřkolky - ATV 

  Dosedla, Milan
  Jedná se práci rešeršního typu zabývající se problematikou současné konstrukce a konstrukčního uspořádání čtyřkolek. V jednotlivých kapitolách je rozebrána funkce jednotlivých konstrukčních celků a jejich výhody a nevýhody ...
 • Konstrukční návrh zařízení pro měření vozidlových tlumičů 

  Duda, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom zariadenia na meranie vozidlových tlmičov. Popisuje tlmiče a možnosti ich diagnostiky. V ďalšej časti popisuje samotný konštrukčný návrh, pevnostnú analýzu, modálnu analýzu ...
 • Měření opotřebení tlumiče s magnetoreologickou kapalinou 

  Žáček, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem měření abrazivity magnetoreologických kapalin a jejich působení na tlumič kmitání. Dle současného poznání se abrazivita magnetoreologických kapalin měří mnoha způsoby. Pro tento test ...
 • Multi-body model odpružení motocyklu 

  Kotas, Jakub
  Tato bakalářská práce obsahuje základní informace ohledně odpružení zadního kola motocyklu. Jsou zde vymezeny základní pojmy, týkající se zadního odpružení motocyklu. Dále je zde přehled typů pružin, tlumičů a systému ...
 • Návrh konstrukce zakladače k bezhroté brusce Jupiter 125 

  Novák, Aleš
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce zakladače k bezhroté brusce Jupiter 125. Zakladač je navrhnut pro obrobek o maximálním průměru 12 mm, maximální délky 120 mm a hmotnosti 0,1 kg. Jsou zde popsány komponenty, ...
 • Návrh podvozku malého dvoumístného letounu 

  Trojánek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá úpravou podvozku letounu za splnění podmínek předpisu CS-23, neboť stávající přistávací zařízení není možno v souladu s tímto předpisem certifikovat. V prvé řadě řeší, jaký typ podvozku je ...
 • Návrh úpravy letadla WT10 Advantic s pevným podvozkem dle předpisu CS-23 

  Kubiena, Jaromír
  V této diplomové práci se zabýváme návrhem vhodné varianty tlumiče pro daný typ konstrukce hlavního podvozku letounu WT10 Advantic. Následně se zaměříme na konstrukční řešení vybrané varianty hlavního podvozku. Pro nově ...
 • Obslužný SW pro automobilový tester 

  Bilík, Šimon
  Tato práce se zabývá problematikou testování tlumičů odpružení a to konkrétně pomocí rezonančně adhezní metodiky EUSAMA. V rámci této práce byl vytvořen program pro měření signálu z testeru tlumičů, jeho analýzu a také ...
 • Odpružení kol motorových vozidel 

  Martínek, Tomáš
  Tato práce se zabývá přehledem různých způsobů odpružení kol motorových vozidel. Je zde popsána jejich charakteristika, výhody a nevýhody a jsou zde uvedena některá konstrukční řešení. V práci jsou také zmíněny základní ...
 • Rekonstrukce nedemontovatelného MR tlumiče LORD 

  Lochman, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem a realizací úpravy nedemontovatelného magnetoreologického tlumiče LORD, který časem získal netypickou Fv charakteristiku. V úvodní části je popsáno fungování magnetoreologické ...
 • Rekonstrukce testeru tlumičů 

  Smejkal, David
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí testeru tlumičů, který se nachází v laboratořích Ústavu konstruování. Úvod je věnován základnímu popisu tlumičů. Dále je pak pojednáno o bezdemontážních a demontážních testrech, ...
 • Seřizovatelný klikový mechanismus pro tester tlumičů. 

  Podhorský, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí mechanického testeru tlumičů, který se nachází v laboratořích Ústavu konstruování. První část se věnuje základnímu principu tlumičů a jejich dělení. Dále je pak pojednáno o ...
 • Simulační modelování tlumiče 

  Kukačka, Radek
  Bakalářská práce se zabývá přehledem různých konstrukčních řešení tlumičů osobních automobilů. Součástí práce je zjednodušený simulační model pasivního tlumiče a jeho optimalizace pro daný pracovní cyklus. V přehledu jsou ...
 • Virtuální model rezonančního adhezního testu závěsu kola dle EUSAMA 

  Hortová, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se oblasti bezdemontážní diagnostiky a to výhradně rezonančního adhezního testeru dle metodiky EUSAMA. Výsledkem této metody je posouzení technického stavu tlumičů ...
 • Využití 3D tisku pro konstrukci zatěžovaných dílů 

  Matějka, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a výrobou 3D tištěného dílu dorazu tlumiče s předem stanovenou deformační charakteristikou. Cílem této práce je potvrdit či vyvrátit vhodnost použití 3D tiskáren pro výrobu namáhaných součástí. ...