Now showing items 1-1 of 1

  • Generický online nákupní portál 

    Pataky, Štefan
    Tento dokument popisuje vývoj internetové aplikace, která bude sloužit pro generováni nákupních portálů. Zaobírá se aktuálním stavem podobných aplikací na Českém trhu a jejich možnostmi. Přibližuje technologii .NET Framework, ...