Now showing items 1-9 of 9

 • Napájecí zdroj elektrostatického odlučovače 

  Broďák, Kamil
  Diplomová práce je zaměřena na seznámení s problematikou napájení elektrických odlučovačů. Vzhledem k doposud dominantnímu postavení jednofázových transformátorů pracujících na síťové frekvenci 50 Hz řízených tyristory, ...
 • Návrh připojení malé vodní elektrárny do elektrické sítě 

  Miškovský, Ján
  Predmetom tejto práce je návrh vyvedenia výkonu malej vodnej elektrárne Raštak. V úvode bakalárskej práce je popísaná principiálna schéma MVE, popis jednotlivých stavebných častí a bližšie špecifikované technologické ...
 • Studie proveditelnosti rozšíření rozvodny 110 kV na TKV 

  Poledník, Petr
  Tento projekt se zabývá možnostmi rozšíření rozvodny 110 kV. Stěžejní pro návrh je omezení podmínek realizace. Náplní projektu je vytvoření jednotlivých možností řešení a jejich hodnocení.
 • Výpočet chodu sítě a návrh nastavení distanční ochrany pro vedení 110 kV 

  Jasenský, Filip
  Bakalářská práce výpočet chodu sítě a návrh nastavení distanční ochrany pro vedení 110 kV seznamuje s teorií výpočtu ustáleného chodu, zkratových poměrů a návrhem nastavení distanční ochrany. V teoretické části je proveden ...
 • Výpočet nastavení distanční ochrany pro vedení 110 kV 

  Bartoš, Petr
  Tato práce se zabývá výpočtem zkratových poměrů části sítě 110 kV na území České republiky. Tato síť je rozdělená na dvě části z nichž každou napájí jedna rozvodna 400/110 kV a výpočet je proveden pro různá místa vzniku ...
 • Výpočet nastavení distanční ochrany pro vedení vvn 

  Pustowka, Pavel
  Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část práce se zabývá poruchovými stavy na vedeních vvn a to zejména zkraty a jejich výpočtem, dále pojednává o distančních ochranach a teorii potřebné k jejich ...
 • Výpočet zkratových poměrů dané sítě 

  Reiter, Martin
  První kapitoly se věnují všeobecně poruchám vedení, jejich jednoduché charakteristice a popisu jejich vzniku a případných nebezpečí. Následující kapitoly se podrobněji zaobírají zkratem, průběhem zkratových proudů a ...
 • Výpočet zkratových poměrů v lokální distribuční soustavě 

  Byrtus, Jiří
  Tato práce se zabývá přechodovými jevy v elektrizační soustavě, především zkraty. V první části jsou popsány druhy zkratů, příčiny jejich vzniku i následky jejich působení. Dále zobrazuje časové průběhy zkratových proudů ...
 • Zkratové proudy ve stejnosměrných systémech 

  Kolařík, Robin
  Bakalářská práce se zabývá analýzou zkratových proudů ve stejnosměrných systémech. V práci je představena možnost aplikace stejnosměrného rozvodu nízkého napětí v komerčních a průmyslových budovách. Druhá část práce je ...