Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza možností zvýšení účinnosti asynchronních motorů 

  Novotný, Jiří
  V první části této diplomové práce zabývající se zvyšováním účinností asynchronních motorů, jsou stručně uvedeny základní poznatky o asynchronních strojích s následným přehledem ztrát asynchronních motorů. Další část práce ...
 • Identifikace parametrů náhradního zapojení asynchronního motoru 

  Běloušek, Radim
  Matematický model i náhradní zapojení asynchronního motoru obsahují několik parametrů, které je nutno, z hlediska řízení pro daný stroj, určit s maximální přesností. Práce je zaměřena na identifikaci parametrů náhradního ...
 • Modelování jednofázového transformátoru malého výkonu 

  Nevřivý, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá komplexním návrhem jednofázového transformátoru určeného pro přenos malého výkonu. Základem práce je tabulkový postup návrhu spolu s analytickým výpočtem všech parametrů transformátoru. Vypočtené ...
 • Určení parametrů synchronního stroje dle měření 

  Hrtáň, Michal
  Tato bakalářská práce “Určení parametrů synchronního stroje dle měření“ popisuje metody zkoušek, potřebných ke stanovení ztrát a účinnosti elektrických strojů, se zaměřením na synchronní stroje. Určuje výpočetní postupy ...
 • Zlepšení energetických parametrů asynchronních strojů malého výkonu 

  Halfar, Tomáš
  Diplomová práce Zlepšení energetických parametrů asynchronních strojů malého výkonu se zabývá problematikou snižování ztrát asynchronních motorů malého výkonu. V první části práce seznamuje s konstrukcí a principem činnosti ...
 • Zlepšení energetických parametrů jednofázových asynchronních motorů 

  Dospěl, Leoš
  Bakalářská práce Zlepšení energetických parametrů jednofázových asynchronních motorů se zabývá problematikou snížení ztrát u jednofázového asynchronního motoru J22VV506 od firmy ATAS Elektromotory Náchod a.s.. První část ...