Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukční návrh jednoúčelového stroje na krácení rostlinných stébel 

    Žižka, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem jednoúčelového stroje na krácení rostlinných stébel. Úkolem stroje je nastříhat již částečně zkrácená a listů zbavená pšeničná stébla na požadovanou délku. Provoz stroje ...
  • Měření změny délky fotopolymeru 

    Novotný, Jan
    Tato práce se zabývá vývojem speciálního měřícího přístroje pro měření změny délky fotoaktuačního polymeru. Délka vzorku polymeru se vlivem intenzivního osvětlení zkracuje o desetiny milimetru. Vzorek je třeba předepnout ...