Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení kvality lovecké zbraně 

    Chabiniok, Pavel
    Bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality lovecké zbraně. V úvodní části jsou uvedeny vybrané termíny a definice. Další části jsou popsány požadavky, které jsou kladeny na loveckou zbraň. V praktické části jsou popsány ...
  • Hodnocení kvality vývrtu brokové hlavně 

    Vespalec, Vítězslav
    Diplomová práce řeší problematiku hodnocení kvality vývrtu brokových hlavní. Původním způsobem je definována kvalita brokové hlavně a kvalita jejího vývrtu. V závěru práce jsou uvedeny konkrétní návrhy pro hodnocení parametrů ...