Now showing items 1-2 of 2

  • Štěpkovač dřeva - efektivita 

    Šulák, Petr
    Cílem této bakalářské práce je návrh štěpkovače na klestí. V teoretické části se věnuji mechanickým vlastnostem zpracovávaného materiálu. Dále uvádím jednotlivé druhy štěpkovačů a drtičů. V praktické části jsou základní ...
  • Výroba drtiče na plastový odpad 

    Květoun, Jan
    Tato práce se zaměřuje na návrh a výrobu drtiče 2H na plastový odpad pro malé firmy, domácnosti a bytové domy. Práce obsahuje stručný popis plastů, jejich vlastností a využití v praxi. Pojednává o nadměrné produkci plastů, ...