Now showing items 1-2 of 2

  • Píst zážehového přeplňovaného motoru 2.0L 

    Kusyn, Petr
    Tato diplomová práce je zaměřena na řešení konstrukčního návrhu pístu pro přeplňovanou verzi motoru Honda K20A2, s důrazem na snížení boční síly působící na píst. Jsou zde uvedeny metody a na jejich základě také konstrukční ...
  • Systémy bezpečnosti provozu vozidla 

    Slaběňák, Patrik
    V dnešní době je cestování automobilem velice rozšířené a přáním každého cestujícího je bezpečný návrat. Výsledkem této bakalářské práce je přehled nejpoužívanějších stabilizačních systémů, které se v automobilech vyskytují ...