Now showing items 1-11 of 11

 • Bytový dům Panoráma Boskovice - dopravní řešení 

  Werner, David
  Diplomová práce se zabývá projektem dopravního řešení pro novostavbu bytových domů BD Panorama Boskovice. Projektová dokumentace zpracovává návrh příjezdové komunikace, chodníků a parkovacích stání k navrhovaným 4 bytovým ...
 • Bytový dům, Újezd u Brna 

  Sedláček, Ondřej
  Jedná se o novostavbu bytového domu na pozemku č. 1799/, 1800/1, k.ú. Újezd u Brna, okres Brno - venkov. Dům obsahuje 15 jednotlivých bytů. Objekt je geometricky dělen na střední trakt se sedlovou střechou a boční trakty ...
 • Druhá etapa přeložky I/9 Dubice – Dolní Libchava 

  Belda, Miroslav
  Diplomová práci se bude zabývat druhou etapou přeložky I/9 Dubice – Dolní Libchava procházející západně od České Lípy v přibližné délce úseku 3 km. Odhadované uvedením do provozu tohoto úseku je stanoveno na rok 2014. Tato ...
 • Humanizace ulice Štefánikova v úseku Osvoboditelů - K Jaroslavicím ve městě Zlín 

  Hedvík, Martin
  Předmětem práce je řešení stavebních úprav na ulici Štefánikova ve Zlíně s úpravou křižovatek v dotčeném území. V dokumentaci je zapracováno zklidnění komunikace a jsou řešeny cyklistické trasy. Dále se práce zabývá vhodnými ...
 • Návrh vedení sběrné místní komunikace s tramvajovou tratí linky č.3 areálu Zbrojovky v Brně 

  Paszandová, Zuzana
  Předmětem diplomové práce je návrh vedení páteřní sběrné komunikace a tramvajové trati linky číslo 3 v přestavbovém území areálu bývalé Zbrojovky Brno a jejich napojení na stávající dopravní infrastrukturu. V novém areálu ...
 • Rezidence Zlatá Pole v Letovicích 

  Novák, Martin
  Cílem diplomové práce je vyprojektování dopravní infrastruktury pro novostavbu 4. bytových domů v Letovicích. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení obsahuje směrové a výškové řešení stavby, vyřešení statické ...
 • Řešení pěší dopravy přes třídu Generála Píky v Brně 

  Ježek, Jan
  Předmětem bakalářské práce je variantní návrh úrovňového přecházení chodců přes ulici třída Generála Píky v Brně. Ve stávajícím stavu je ulice vedena ve čtyřpruhovém uspořádání a přecházení je řešeno podchodem, který však ...
 • Řešení přestupního uzlu na Konečného nám. v Brně po zprovoznění trasy SJKD 

  Rosík, Jan
  Moje diplomová práce se zabývá studií umístění zastávky Severo – Jižního kolejového diametru, která by měla být pod úrovní terénu Konečného náměstí, významného přestupního uzlu. Vzhledem k pozici zastávky navrhnout ...
 • Studie křižovatek Pasecká, Zlín 

  Pavlacká, Šárka
  Předmětem diplomové práce je návrh řešení dvou křižovatek a úseku mezi těmito křižovatkami ve městě Zlíně. Jedná se o stykové, světelně neřízené křižovatky s nevhodným uspořádáním. Cílem práce je zvýšení bezpečnosti provozu ...
 • Terminál VHD Nemocnice – Bohunice v Brně s úvraťovou konečnou stanicí tramvaje 

  Vaculíková, Barbora
  Ve své diplomové práci řeším návrh přestavby stávajícího terminálu VHD Nemocnice – Bohunice. Úprava terminálu zahrnuje převedení tramvajové trati ze zastávky Osová do přestupního uzlu, zastávka tramvajové trati je konečná ...
 • Úprava křižovatky Přístavní x Obvodová v Brně 

  Nykodým, Miloš
  Jednopruhový kruhový objezd je navržen v místě křížení silnice II. třídy (Obvodová) a místní komunikace (rychlostní-A, Přístavní) v Brně. Současný stav je nevyhovující kvůli hrozícímu nebezpečí, plynoucí ze zvýšené maximální ...