Now showing items 1-5 of 5

 • Automatická detekce výpadku ve vrstvě nervových vláken 

  Václavek, Martin
  Práca je zameraná na detekciu výpadkov vo vrstve nervových vlákien na farebných snímkoch očnej sietnice vyhotovených fundus kamerou. Popisuje jednotlivé objekty sietnice, optický disk, žltú škvrnu, a cievne riečište. ...
 • Detekce a hodnocení zkreslených snímků v obrazových sekvencích 

  Vašíčková, Zuzana
  Diplomová práca sa zaoberá detekciou a hodnotením skreslených snímok v retinálnych obrazových dátach. Teoretická časť obsahuje stručné zhrnutie anatómie oka a metód hodnotenia kvality obrazov všeobecne, ako aj konkrétne ...
 • Detekce projevů onemocnění na sítnici lidského oka 

  Koštialik, Gabriel
  Najčastejšia príčina oslepnutia u ľudí, medzi 20 až 64 rokmi, je diabetická retinopatia. Toto ochorenie vzniká z nejasných dôvodov, no príčina je jasná. Diabetes mellitus, u nás známy aj ako cukrovka. Prognóza vývoja počtu ...
 • Diagnostika nemocí ze snímků sítnice pro číslicové zpracování obrazů 

  Chmurová, Anna
  Táto bakalárska práca sa zaoberá snímaním očného pozadia pomocou fundus kamery. Obsahuje tieţ zoznam niektorých chorôb, ktoré sa na očnom pozadí viditeľne prejavujú. Kaţdé ochorenie je navyše doplnené o snímky zobrazujúce ...
 • Zpracování obrazů sítnice oka v prostředí LabVIEW 

  Spišiaková, Lucia
  Bakalárska práca sa zaoberá metódami pre diagnostiku chorôb sietnice oka s podrobnejším zameraním na diagnostiku pomocou digitálnej fundus kamery. V tejto práci je popísaná teória k spracovaniu obrazu. Taktiež je rozobratý ...