Now showing items 1-1 of 1

  • Monitorovací program pro záznam provozu na sběrnici RS485 

    Zukal, Marek
    Cílem této práce bylo vyřešit záznam a zobrazení dat z řídící sběrnice světelného signalizačního zařízení. Pro záznam dat byl vytvořen program určený k provozu na vestavěném PC. Pro zobrazení signálního obrazu ze zaznamenaných ...