Now showing items 1-6 of 6

 • Křižovatka Úvoz x Údolní 

  Pagač, Aleš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh úpravy křižovatky ulic Úvoz x Údolní ve městě Brně. Cílem je zlepšení přestupních vazeb MHD a pohyb chodců. Navržený koncept by neměl výrazně zhoršit průjezdnost motorové dopravy. ...
 • Optimalizace dopravně-inženýrských úloh 

  Le, Huy
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací řízení světelných signalizačních zařízení křižovatky, přesněji hledá optimální minimální signální plán příslušné křižovatky za splnění daných předpokladů a požadavků. Teoretická ...
 • Studie křižovatky ulic Hlavní třída a Slezská ve Frýdku-Místku 

  Sláviková, Ľubica
  Předmětem této diplomové práce je variantní návrh úpravy stykové křižovatky ve Frýdku-Místku na průsečnou. Nejdřív byla provedena prognóza intenzit generované dopravy z územního plánu, dále prognóza intenzit při přeložce ...
 • Studie křižovatky ulic Nádražní a Zeyerova v Písku 

  Větrovcová, Pavla
  Předmětem diplomové práce je studie křižovatky ulic nádražní a Zeyerova ve městě Písek v Jihočeském kraji. Jedná se o průsečnou světelně řízenou křižovatku místních komunikací. V její blízkosti se nachází Základní škola, ...
 • Systém řízení dopravy 

  Kačic, Matej
  Cílem práce je vytvořit aplikaci, která odsimuluje dopravní situaci na simulačním modelu založeném na realitě, a zvládne řídit světelní signalizaci na základe navrhnutého algoritmu tak, aby cestní provoz byl plynulý a ...
 • Úprava světelně řízené křižovatky v Kunovicích na náměstí Svobody 

  Kosňovská, Vendula
  Práce se zabývá optimalizací dopravy na křižovatce řízené světelným signalizačním zařízením v Kunovicích na náměstí Svobody návrhem nových signálních plánů a drobnými stavebními úpravami tak, aby její životnost byla co nejdelší.