Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh nových aktivních filtrů pomocí grafů signálových toků 

    Jašek, František
    Tato diplomová práce popisuje návrh kmitočtových filtrů pomocí grafu signálových toků. V práci jsou u moderních prvků, jako jsou GVC (zobecněný napěťový konvejor), GCC (zobecněný proudový konvejor), CF (proudový sledovač), ...