Now showing items 1-5 of 5

 • The Discrete System and Its Models for Digital Signal Processors 

  Smekal, Z. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1993-12)
  The discrete system is mostly described with the help of the system transfer function and the zero input response is usually neglected. In this paper the state-space equations express the total response of the discrete ...
 • Elektronicky řiditelné kmitočtové filtry 

  Štěpán, Radim
  Tato práce se zabývá návrhem elektronicky řiditelných filtrů s pomocí moderních aktivních prvků, jako jsou proudové konvejory, transkondukční zesilovače či programovatelné proudové zesilovače. Při návrhu nových zapojení ...
 • Filtrační struktury neceločíselného řádu 

  Lefler, Filip
  Diplomová práce se zabývá kmitočtovými filtry neceločíselného řádu. Je tu popsán jejich návrh, jejich simulace a jejich praktická realizace. První část práce je zaměřena na úvod do kmitočtových filtrů. Následuje kapitola ...
 • Návrh nové struktury aktivního filtru na tranzistorové úrovni 

  Michalička, Filip
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom nových štruktúr aktívnych frekvenčných filtrov, pracujúcich v napäťovom móde, s použitím navrhnutého aktívneho prvku na tranzistorovej úrovni. V prvej časti práce sú rozoberané základné ...
 • Plně diferenční kmitočtové filtry s řiditelným aktivním prvky 

  Zapletal, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá plně diferenčními kmitočtovými filtry, které pracující v proudovém módu a jejich řiditelnost je umožněna aktivními prvky. V první části práce se budeme zabývat teoretickým rozborem kmitočtových ...