Now showing items 1-20 of 109

 • Acoustical detection of gunshots in the open 

  Hrabina, M., (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper descibes development of reliable gunshot detection system without need of localization, with emphasis on low power consumption for use in counter-poacher devices primarily protecting elephants in Africa. Intended ...
 • Active Forearm Prosthesis 

  Vařečka, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The aim of this work is to design active forearm prosthesis. This prosthesis scans myoelectric signals from upper limb, especially from forearm. Signals are processed by analog filters. Muscle contraction is evaluated by ...
 • Algoritmy zpracování signálu v FPGA 

  Maršík, Lukáš
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech zpracování signálů pomocí digitálních zařízení. Zejména se jedná o analýzu odezvy Dopplerova radaru a následné získání informací o detekovaném objektu (rychlost, směr pohybu, ...
 • Analysis of Bistatic Ground Clutter 

  Pidanic, J.; Juryca, K.; Kumar, A. M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-09)
  This article presents analysis and parametrization of the bistatic ground clutter which is important from the point of view of the modelling/generating of bistatic clutter, and subsequent developing of the new suppression ...
 • Analyzátor signálu založený na DVB-T USB tuneru 

  Belica, Martin
  Táto práca sa zaoberá problematikou detekcie a analyzovania rádiových signálov pomocou DVB-T USB tunera. Na analýzu signálu je nutné najprv nejaký signál zachytiť, v tomto prípade pomocou USB tunera. Následne je možné nad ...
 • Analýza a implementace metod pro měření charakteristik lineárních a nelineárních systémů 

  Tichá, Jarmila
  Práce se zabývá metodami měření charakteristik lineárních a nelineárních systémů. Aplikace vytvořená v jazyce Python provádí u lineárních systémů měření impulsní a kmitočtové charakteristiky. U nelineárních systémů zjišťuje ...
 • Analýza a klasifikace dat ze snímače mozkové aktivity 

  Ullrich, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou snímání mozkové aktivity, implementací jejího zpracování, analýzy a klasifikace. Ke snímání je použit hardware společnosti OpenBCI. Nastudoval jsem a popsal potřebné informace o snímání ...
 • Analýza a zpracovaní EEG signálu 

  Esmaildokht Mamaghani, Amir Hossein
  Tato práce se zabývá problematikou měření a analýzy elektroencefalografických signálů. Prochází celou oblastí od základních principů měření přes metodiku a způsoby měření, předzpracování a zpracování signálu, klasifikaci ...
 • Analýza EEG během anestezie 

  Hodulíková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá metodou funkčního vyšetření elektrické aktivity mozku. Na začátek je popsán centrální nervový systém, metoda elektroencefalografie a možné zapojení. Dále se práce zabývá signálem EEG, jeho ...
 • Analýza hudebních multiefektů 

  Masár, Igor
  Tato práce se zabývá kytarovými efekty a kytarovým zvukem celkově. Jsou zde popsány nejpoužívanější kytarové efekty a nasimulovány jejich výstupní průběhy. Dále jsou zde porovnány analogové a digitální efekty, vysvětlen ...
 • Analýza zvukových nahrávek pomocí hlubokého učení 

  Kramář, Denis
  Tato diplomová práce se zabývá řešením problému audio-klasifikace zvuku těžby motorové pily v přirozeném prostředí s využitím převážně konvolučních neuronových sítí. Nejprve je probrána teorie týkající se grafické reprezentace ...
 • Aplikace lineární algebry a optimalizace ve zpracování zvukových signálů 

  Kolbábková, Anežka
  Práce je zaměřena na řídké reprezentace v oblasti audio signálů. Zahrnuje obecný teoretický úvod do základní problematiky řídkých reprezentací a simulaci teorie na vygenerovaných tónech "klavíru" v programu Matlab. Teorii ...
 • Bezsenzorové řízení rychlosti a polohy stejnosměrného kartáčového motoru malého výkonu 

  Svoboda, Jan
  Práce se zabývá bezsenzorovým řízením stejnosměrných kartáčových motorů malého výkonu, používaných v aktuátorech firmy Honeywell. V úvodu seznamuje s řízením stejnosměrných motorů a s používanými metodami snímání jejich ...
 • Bistatic and Multistatic Radar Systems 

  Bezousek, P.; Schejbal, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-09)
  Radar systems, based on bistatic radar concept attracted a substantial attention in the recent years. Passive coherent location systems using \"transmitters of opportunity\" like radio or TV broadcasters, GSM base stations, ...
 • Comparative Performance Analysis of Three Algorithms for Principal Component Analysis 

  Landqvist, R.; Mohammed, R. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006-12)
  Principal Component Analysis (PCA) is an important concept in statistical signal processing. In this paper, we evaluate an on-line algorithm for PCA, which we denote as the Exact Eigendecomposition (EE) algorithm. The ...
 • Contactless Opto-electronic Area and Their Attainable Measuring Accuracy 

  Ricny, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2001-06)
  This paper deals with the problems of the contactless area measurement on the principle of video signal processing. This video signal generates TV camera, which scans the measured object. Basic principle of these meters ...
 • Deep Learning Based Sound Event Recognition 

  Bajzík, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The main paper deals with the analysis of the methods of processing and recognition of events in the audio signal and the implementation of the selected method in real use. Recognized events are gunshots placed in a ...
 • Detekce osob s použitím radaru 

  Skácel, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci algoritmu na detekci lidí v reálném čase pomocí radaru s kontinuální vlnou. Klasifikace člověka je založena na Dopplerových znacích, které produkuje při chůzi. K ...
 • Detekce parkovacích míst s použitím radaru 

  Kunorzová, Kateřina
  Cílem práce je detekovat volná parkovací místa a využít k tomu radarové zařízení. Radar vysílá signál a ten se následně odráží od objektů v okolí radaru a je zpět přijímán. Po zpracování je k dispozici 2D/3D point cloud ...
 • Detekce QRS komplexu z klidového a zátěžového EKG 

  Ondráček, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá způsoby detekce QRS komplexu v EKG signálu. Je zde zobrazena elektrická aktivita srdce a samotný signál EKG. Jsou zde vylíčeny některé metody způsobu detekce a podrobněji je popsána realizace ...