Now showing items 1-3 of 3

 • Automatická segmentace dat EEG 

  Krupka, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá EEG signálem, jeho vlastnostmi, použití a způsoby zpracování. Prvním úkolem je seznámení s různými metodami automatické segmentace dat EEG signálu. Dále je předmětem realizace některých metod ...
 • Segmentace EEG signálů 

  Nečadová, Anežka
  Předmětem této bakalářské práce je seznámení se signálem EEG. Jsou zde rozebrány jeho vlastnosti, použití a způsoby zpracování. Hlavní část se zabývá segmentací EEG signálu. Dvě metody segmentace jsou realizovány v programu ...
 • Sparse Signal Recovery via Convex Optimization 

  Novosadová, Michaela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  We propose recovering 1D piecewice linear signal using a sparsity-based method consisting of two steps. The first step is signal segmentation via optimization algorithms solving sparsity based model. Second step consists ...