Now showing items 1-7 of 7

 • Akvizice a předzpracování MRI obrazových sekvencí pro klinické perfusní zobrazování 

  Krchňavý, Jan
  Tato diplomová práce popisuje teorii pro statické a dynamické magneto-rezonanční zobrazování s použitím kontrastní látky ovlivňující relaxační dobu T1. Jsou popsány dostupné akviziční metody v určeném nemocničním zařízení ...
 • Automatizované pracoviště pro měření parametrů zesilovačů 

  Jurčík, Petr
  Cílem této práce je vytvoření automatizovaného pracoviště pro měření základních parametrů nízkofrekvenčních zesilovačů s využitím grafického programovacího prostředí aplikace LabVIEW. Následně pak ověřit jeho funkčnost ...
 • Generátor přesného kmitočtu - DDS 

  Kratochvíl, Petr
  Tato práce pojednává o generátorech kmitočtu založených na metodě přímé digitální syntézy DDS. Je zde vysvětlen a popsán základní princip funkce generátoru DDS a jeho vlastnosti. Zmíněny jsou parametry ovlivňující a ...
 • Model for Estimation of Bounds in Digital Coding of Seabed Images 

  Samcovic, A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-09)
  This paper proposes the novel model for estimation of bounds in digital coding of images. Entropy coding of images is exploited to measure the useful information content of the data. The bit rate achieved by reversible ...
 • Novel Vestigial Sideband Modulation Scheme to Enhance the SNR in Radio Over Fiber Systems 

  Parajuli, H. N.; Udvary, E. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-12)
  The optical single sideband (OSSB) scheme is a common choice in radio over fiber system for compensating chromatic dispersion (CD) but it suffers from low signal to noise ratio (SNR).We present the novel technique for SNR ...
 • Signal to Noise Ratio Maximization in Quiet Zone Acquisitions for Range Assessment at Sub-millimeter Wavelengths 

  Muñoz-Acevedo, A.; Sierra-Castañer, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-06)
  This paper proposes a quiet zone probing approach which deals with low dynamic range quiet zone acquisitions. Lack of dynamic range is a feature of millimeter and sub-millimeter wavelength technologies. It is consequence ...
 • Uživatelské rozhraní pro HP89410A 

  Neužil, Jan
  Cílem práce bylo vytvořit v jazyce LabVIEW uživatelské rozhraní, které umožní i neškolené obsluze provádět typická měření spektrálním analyzátorem HP89410A. Je zde popsán princip analogových i digitálních spektrálních ...