Now showing items 1-5 of 5

 • Automatická kalibrace snímačů vibrací 

  Macháčková, Petra
  Cílem této práce je seznámení s pokročilejšími funkcemi technické diagnostiky, jako jsou autodiagnostika a autokalibrace. V práci jsou uvedeny možnosti diagnostikování diagnostiky rotačních strojů, rozdělení snímačů, které ...
 • Editor jazyka VHDL 

  Balaš, Filip
  Tato práce popisuje návrh a vývoj editoru pro jazyk VHDL, který umožňuje práci s grafickou reprezentaci obvodu, pomocí které je možno provádět změny propojení komponent a jejich hierarchii. Tyto změny se následně promítnout ...
 • Návrh zvýšení traťové rychlosti v úseku Tábor-Milevsko 

  Křemen, Tomáš
  Práce se zabývá prověřením možnosti zvýšení rychlosti pro traťový úsek Tábor - Milevsko. Zvýšení rychlosti je posuzováno s návazností na výhledový grafikon vlakové dopravy. Finální řešení je navrženo s co největší efektivitou ...
 • Využití digitálních akcelerometrů v ovladačích lůžek Linet 

  Dvořák, Ferdinand
  Předmětem této bakalářské práce je návrh metod využití akcelerometru v ovladačích nemocničních lůžek pro eliminaci aktivačních tlačítek GO. V úvodu je představena firma Linet a stručně rozebrána legislativa a bezpečnost ...
 • Zpracování a příjem signálů v systému UMTS 

  Hron, Michal
  Semestrální práce se zabývá detailním rozborem příjímacího kanálu UMTS systému se zaměřením na přijímač typu RAKE. Zabývá se principy zpracování signálů v downlinku CDMA sítí a prostřednictvím programového prostředí MATLAB ...