Now showing items 1-2 of 2

  • Vyhledávání graffiti tagů podle podobnosti 

    Semerák, Vojtěch
    Graffiti tag si lze představit jako podpis jeho autora. Tato práce zkoumá využití metod rozpoznávání podpisů v rámci prevence a potírání graffiti vandalismu. Taktéž jsou analyzovány rozdíly mezi podpisy a graffiti tagy.
  • Zařízení pro napodobení statických a dynamických vlastností písma 

    Pawlus, Jan
    Tato práce se zabývá navržením a sestrojením systému pro napodobení statických a dynamických vlastností písma. Návrh systému počítá se speciální propiskou, jejíž účelem je sběr informací o vlastnostech písma, následným ...