Now showing items 1-6 of 6

 • Konstrukční návrh standu pro zkoušení jednoválcového motoru 

  Sikora, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem stanoviště pro zkoušení jednoválcového přeplňovaného motoru. První část práce teoreticky pojednává o principech a možnostech měření výkonových parametrů spalovacích motorů. ...
 • Konstrukční varianty uložení kabiny traktoru 

  Prokop, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením odpružení kabin traktorů. Jsou zde zahrnuty jednotlivé varianty odpružení a tlumení kabin traktorů, prodávaných na území České republiky. Rozdělení je provedeno podle ...
 • Odpružení kabin traktorů 

  Sýkora, Bohumír
  Tato bakalářská práce se zabývá současným stavem konstrukce odpružení kabiny traktorů. V práci jsou popisovány jednotlivé skupiny výrobců traktorů, jaké používají odpružení a také jakým možným směrem postupují v dalším vývoji.
 • Odpružení kabiny traktoru 

  Prokop, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem odpruţení kabiny traktoru. Na začátku je shrnut přehled variant odpruţení ostatních výrobců traktorů. Následuje vlastní konstrukční činnost od výběru metody odpruţení, ...
 • Řešení dynamiky pohonné jednotky ve vozidle 

  Hodas, David
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení a volba nejvhodnější možnosti uložení pohonné jednotky ve vozidle kategorie Formule Student. Hodnotí celkové dynamické chování pohonné jednotky, která má být uložena v rámu vozu ...
 • Výroba kovového zálisku 

  Rubáš, Petr
  Práce je zaměřena na návrh technologie výroby kovového zálisku, který je součástí tlumícího segmentu silentbloku u náprav nákladních automobilů. Zálisek je vyroben z plechu tloušťky 2 mm, jehož profil má tvar písmene ´U´ ...