Now showing items 1-4 of 4

 • Efekt submikrometrických rysů na reologii polymerních nanokompozitů 

  Lepcio, Petr
  Polymerní nanokompozity (PNCs) mají slibnou budoucnost jako lehké funkční materiály zpracovatelné aditivními výrobními technologiemi. Jejich rychlému rozšíření však brání silná závislost jejich užitných vlastností na ...
 • Magnetic nanoparticles: From Design and Synthesis to Real World Applications 

  Kudr, Jiří; Haddad, Yazan Abdulmajeed Eyadh; Richtera, Lukáš; Heger, Zbyněk; Černák, Mirko; Adam, Vojtěch; Zítka, Ondřej (MDPI, 2017-09-01)
  The increasing number of scientific publications focusing on magnetic materials indicates growing interest in the broader scientific community. Substantial progress was made in the synthesis of magnetic materials of desired ...
 • Stanovení obsahových látek v mátě 

  Novotná, Martina
  Bakalářská práce se zabývá stanovením obsahových látek v mátě. Máta je v lékařství velmi oblíbenou bylinou, která je využívána více než 2000 let. Existuje mnoho druhů máty, nejznámějším a nejčastějším zástupcem je máta ...
 • Vývoj metody termoporozimetrie polymerních prášků 

  Urbánková, Radka
  Termoporozimetrie je metoda založená na depresi teplot tání a krystalizace a je vhodná ke stanovení velikosti malých pórů. Teplotní posun byl stanoven pomocí diferenční kompenzační kalorimetrie (DSC). Vývoj metody byl ...