Now showing items 1-2 of 2

  • Aktivace silikátů pro zachytávání emisí oxidu uhličitého 

    Křečková, Magdaléna
    Práce se zabývá v současné době velmi aktuálním problémem stabilizace koncentrace skleníkových plynů v atmosféře. Základní poznání kinetiky rozpouštění alumosilikátů s následnou karbonatací by mohlo přispět k možnosti ...
  • Vývoj žárovzdorných tmelů pro kamnářskou technologii 

    Kotásek, Martin
    Žárovzdorné tmely se používají na vytvoření kompaktních žárovzdorných vyzdívek nebo utěsňování spár. Tato práce se zabývá prodloužením trvanlivosti tmelu Regnaterm, úpravou jeho receptury a navržením vhodné metody posuzování ...