Now showing items 1-2 of 2

  • Efekt submikrometrických rysů na reologii polymerních nanokompozitů 

    Lepcio, Petr
    Polymerní nanokompozity (PNCs) mají slibnou budoucnost jako lehké funkční materiály zpracovatelné aditivními výrobními technologiemi. Jejich rychlému rozšíření však brání silná závislost jejich užitných vlastností na ...
  • Vývoj metody termoporozimetrie polymerních prášků 

    Urbánková, Radka
    Termoporozimetrie je metoda založená na depresi teplot tání a krystalizace a je vhodná ke stanovení velikosti malých pórů. Teplotní posun byl stanoven pomocí diferenční kompenzační kalorimetrie (DSC). Vývoj metody byl ...