Now showing items 1-20 of 23

 • MOST NA D1 (LIETAVSKÁ LÚČKA - VIŠŇOVÉ) NAD ÚDOLÍM v km 4.313 

  Hudyma, Nazar
  Předmětem této diplomové práce je návrh silničního mostu na D1 v úseku Lietavská Lúčka - Višňové v Žilinském kraji, okres Žilina, Slovenská republika. Objekt slouží k přemostění údolí v KM 4,313 a pozemní komunikace v KM ...
 • Most na rampě přes dálnici 

  Tlamka, Tomáš
  Předmětem návrhu je novostavba silničního mostu přes dálnici. Byly navrženy tři varianty řešení, z nichž je vybrána varianta spojitého desko trámu o šesti polích. Tato varianta byla dále posouzena ve statickém výpočtu. ...
 • Most na rampě v Brně 

  Diviš, Dalibor
  Práce se zabývá návrhem a posouzením půdorysně zakřivené mostní konstrukce komorového průřezu se šikmými stěnami. Objekt je součástí mimoúrovňové křítovatky na VMO Brno. Výpočty jsou prováděny dle aktuálně platných norem ...
 • Most na rychlostní silnici 

  Lindtner, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je návrh silničního mostu na Rychlostní silnici R1, v km 1,293 nad cestou III/51311. Hlavní náplní je statický výpočet nosné konstrukce o čtyřech polích. Byli zpracované čtyři studie a první ...
 • Most na silnici II/379 

  Kubíček, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby silničního mostu na silnici II/379. V předběžném návrhu byly zpracovány tři studie řešení, z nichž je vybrána varianta spojitého deskového trámu o čtyřech polích. Tato varianta ...
 • Most v obci Návsí přes řeku Olši 

  Mendroková, Magda
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením ocelového obloukového mostu s mezilehlou ocelobetonovou mostovkou na silnici III. třídy. Tato konstrukce přemosťuje vodní překážku – řeku Olši v obci Návsí. Vzdálenost os ...
 • Mostní konstrukce přes údolí 

  Hroudná, Denisa
  Předmětem této diplomové práce je návrh dodatečně předpjatého silničního mostu přes údolí. Byly navrženy 2 předběžné studie ze kterých byla jedna vybrána pro podrobnější zpracování. Vybraná varianta je komorový nosník ...
 • Návrh mostní konstrukce ve Žďáru nad Orlicí 

  Tomečka, Petr
  Předmětem bakalářské práce je navrhnout rekonstrukci mostu a posoudit novou nosnou konstrukci. Ze tří variant studií byla jako nejlepší vybrána dodatečně předpjatá monolitická deska. Návrh a posouzení nosné konstrukce byly ...
 • Návrh mostu o jednom poli 

  Barič, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá návrhem trámové mostní konstrukce přes řeku Svitavu mezi obcemi Blansko a Brno. Most převádí silnici II. Třídy kategorie S9,5/90. Pro návrh jsou zpracovány 3 studie. Studie A byla vybrána k ...
 • Návrh mostu o jednom poli v Uherském Brodu 

  Kutálek, Jiří
  Úkolem bakalářské práce je navrhnout novou podobu nosné konstrukce pro stávající mostní objekt. Byly vyhotoveny dvě možné varianty, ze kterých byla vybráno trámové řešení nosné konstrukce s krátkými konzolami pro zachycení ...
 • Návrh silničního ocelobetonového komorového mostu na obchvatu Bludova 

  Kuba, Michal
  Obsahem práce je variantní návrh nosné konstrukce komorového silničního mostu na obchvatu města Bludov. Most je navržený jako spřažený ocelobetonový o 5 polích s rozpětím 31,25 m; 40,0 m; 60,0 m; 60,0 m; 40,35 m. Hlavní ...
 • Návrh silničního spřaženého mostu na obchvatu Bytomi 

  Uhl, Milan
  Úkolem diplomové práce bude návrh spřaženého mostu o čtyřech polích. Diplomant prověří dvě varianty návrhu – konstrukci spojitou a konstrukci o čtyřech prostých polích.
 • Ocelová konstrukce mostu na pozemní komunikaci 

  Vlček, Radek
  Náplní diplomové práce je návrh ocelové nosné konstrukce mostu o rozpětí 31+74+31m s dolní mostovkou převádějící silnici II. třídy v oblasti města Olomouc. Mostovka je tvořená ocelobetonovou deskou spřaženou s příčníky. ...
 • Ocelová konstrukce silničního mostu 

  Kloda, Petr
  Cílem diplomové práce byl návrh spřaženého ocelobetonového silničního mostu pro silnici I. třídy v Ostravě. Součástí návrhu je variantní řešení mostu pro teoretická rozpětí 44 m + 55 m + 44 m. Celkové rozpětí mostu je tedy ...
 • Předpjatý silniční most v obci Budišov nad Budišovkou 

  Topinková, Petra
  Práce se zabývá návrhem hlavní nosné konstrukce betonového mostu o~jednom poli přes řeku Budišovku. Délka konstrukce je 18,8m. Byly vypracovány tři studie a z~nich vybrána jedna varianta pro další výpočet. Vybraná varianta, ...
 • Předpjatý silniční most v obci Staré Město 

  Krč, Rostislav
  Práce se zabývá návrhem hlavní nosné konstrukce betonového mostu převádějícího pozemní komunikaci přes řeku Krupou ve Starém Městě. Jedná se o konstrukci o jednom poli a rozpětí 19 metrů. Pro další výpočet byla vybrána ...
 • Předpjatý silniční most v obci Staré Město 

  Juříček, Lukáš
  Práce se zabývá návrhem hlavní nosné konstrukce betonového mostu převádějící pozemní komunikaci přes řeku Krupou ve Starém Městě.Jedná se o most o jednom poli a rozpětí 14,995 metrů.Pro další výpočet byla vybrána dodatečně ...
 • Přemostění přehrady 

  Kučerka, Ján
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce silničního mostu přes přehradu. Byly zpracovány 2 varianty přemostění. Vybraná varianta je spojitý nosník o třech polích. Příčný řez je tvořen komorovým průřezem s proměnnou ...
 • Přemostění řeky Svitavy a tratě ČD v Blansku 

  Smělíková, Petra
  Předmětem diplomové práce je rozpracování studie přemostění řeky Svitavy a tratě ČD v Blansku. Jedná se o pětipolový ocelový trámový silniční most s dolní mostovkou, který převádí komunikaci III. třídy. Statický systém ...
 • Rekonstrukce mostu přes řeku Moravici 

  Čtvrtlík, Libor
  Úkolem bakalářské práce bylo navrhnout novou nosnou konstrukci pro stávající mostní objekt. Ze tří variant v podobě studií byla vybrána varianta, která reprezentuje monolitickou dodatečně předepnutou betonovou desku. Návrh ...