Now showing items 1-13 of 13

 • Konverze obilního sila ve Zlíně 

  Mikócziová, Martina
  Predmetom bakalárskej práce je konverzia obilného sila v Zlíne, ktoré leží na západnom okraji baťovského areálu, za hranicou Mestskej pamiatkovej zóny. Pozdĺž južnej strany pozemku vedie železničná trať č.331 Otrokovice-Vizovice ...
 • Konverze obilního sila ve Zlíně 

  Blažek, Jan
  Bakalářská práce vychází z architektonické studie zpracované v letním semestru 3. ročníku bakalářského studia na téma konverze obilního sila ve Zlíně. Cílem bylo navrhnout jinou možnost využití, než která je prováděna novým ...
 • Návrh zásobníku na sypký vápenný hydrát 

  Perna, Marek
  Tato diplomová práce řeší návrh hlubokého zásobníku na sypký vápenný hydrát pro technologická zařízení čistíren odpadních vod. Je zde proveden rozbor volby typu a konstrukce zásobníku, návrh rozměrů a pevnostní výpočet ...
 • Návrh zásobníku pro obilí 

  Pilař, Vlastimil
  Cílem diplomové práce je návrh zásobníku pro obilí. Je zde nastíněno možné skladování obilí v závislosti na kvalitě a stavu obilovin a také způsoby plnění a vyprazdňování zásobníku i s problémy, které s sebou tyto činnosti ...
 • Návrh zásobníku pro sypké materiály 

  Matuška, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem hlubokého zásobníku pro různé sypké materiály. V práci je zpracován rozbor volby typu konstrukce, návrh hlavních rozměrů a pevnostní výpočet tloušťky stěny zásobníku. Jsou zde také ...
 • Návrh zásobníku pro sypké materiály 

  Vydra, Jan
  Tato diplomová práce řeší návrh hlubokého zásobníku pro sypké materiály. Je zde proveden rozbor volby typu a konstrukce zásobníku, návrh rozměrů a pevnostní výpočet zásobníku. Je zde popsaná možnost vzniku klenby při ...
 • Návrh zásobníku pro sypké materiály 

  Kadyrgozhin, Yermek
  Podstatou této diplomové práce je provést konstrukční návrh hlubokého zásobníku pro sypké materiály. V práci je proveden rozbor volby typu a konstrukce zásobníku, návrh hlavních rozměrů a pevnostní výpočet zásobníku. Dále ...
 • Novostavba bytových domů, II. etapa „Díly za Svatým Jánem“ v Kuřimi, práce vnitřní a dokončovací. 

  Běťák, Rostislav
  Bakalářská práce se zabývá vnitřními a dokončovacími pracemi v bytovém domě – blok F. Novostavba se nachází v obci Kuřim, v její části „Díly za Svatým Jánem“ na ulici Metelkova. Objekt se nachází na parcele číslo 2642/431 ...
 • Realizace etapy hrubé vrchní stavby Silo Tower 

  Bittnerová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá řešením technologie hrubé vrchní stavby Silo Tower v Olomouci. Obsahem práce je především zpracovaná studie realizace hlavních technologických etap tohoto objektu. Pro etapu hrubé vrchní stavby ...
 • Realizace stavebně technologické etapy - Nástavba sila v Olomouci 

  Ráb, Jakub
  Předmětem mé bakalářské práce je stavebně technologické řešení realizace hrubé horní stavby nástavby sila v Olomouci. Obsahem práce je technická zpráva objektu, řešení zařízení staveniště, řešení dopravních tras z výroben ...
 • Sdružené ocelové zásobníky 

  Ivánková, Markéta
  Předmětem práce je návrh a posouzení šesti sdružených ocelový zásobníků a konstrukce vynášející zásobníky. Celá konstrukce se nachází uvnitř haly. Zásobníky jsou určeny k uskladnění obilí. Jsou vysoké 24m a mají průměr 6m. ...
 • Statická analýza válcové nádrže 

  Kunčáková, Eva
  Tato práce se věnuje statické analýze válcové nádrže. Cílem práce je vytvořit výpočetní algoritmy v programu MATLAB, které budou provádět statickou analýzu na idealizovaných modelech válcové nádrže. Těmito modely jsou ...
 • Strategie pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy 

  Maleček, Jan
  Diplomové práce se zabývá navržením strategie pro zvýšení konkurenceschopnosti zemědělského družstva. Cílem této strategie je návrh projektu, který by měl zajistit lepší pozici podniku na trhu.