Now showing items 1-10 of 10

 • Determination of Zinc, Cadmium, Lead, Copper and Silver Using a Carbon Paste Electrode and a Screen Printed Electrode Modified with Chromium(III) Oxide 

  Koudelková, Zuzana; Syrový, Tomáš; Ambrožová, Pavlína; Moravec, Zdeněk; Kubáč, Lubomír; Hynek, David; Richtera, Lukáš; Adam, Vojtěch (MDPI, 2017-08-01)
  In this study, the preparation and electrochemical application of a chromium(III) oxide modified carbon paste electrode (Cr-CPE) and a screen printed electrode (SPE), made from the same material and optimized for the simple, ...
 • Generace kovových nanočástic v nízkoteplotním plazmatu v kapalině 

  Čechová, Ludmila
  Tato diplomová práce je zaměřena na generaci kovových nanočástic pomocí nového zdroje nízkoteplotního plazmatu kombinujícího korónový a štěrbinový výboj v kapalinách. Teoretická část je zaměřena na generaci nanočástic ...
 • Generace nanočástic elektrickým výbojem v kapalinách 

  Čechová, Ludmila
  Tato bakalářská práce je zaměřena na proces generace nanočástic pomocí elektrického výboje v kapalinách. Teoretická část je zaměřena na generaci elektrického výboje v kapalinách, různé metody přípravy nanočástic včetně ...
 • Příprava nanočástic green syntézou 

  Kortusová, Dominika
  Tato práce se zabývá green syntézou nanočástic ušlechtilých kovů. V první části práce byla provedena literární rešerše, která mapuje tradiční i nové způsoby výroby kovových nanočástic. Největší pozornost je věnována různým ...
 • Příprava trojvrstev Ag/Co/Ag 

  Burda, Pavel
  Bakalářská práce je věnována přípravě a studiu ultratenkých vrstev stříbra a kobaltu. Z těchto materiálů jsou tvořeny vrstvy na křemíkových substrátech. Substráty tvoří povrchově upravený krystalický křemík (SiO2/Si(111), ...
 • Silver(I) Ions Ultrasensitive Detection at Carbon Electrodes-Analysis of Waters, Tobacco Cells and Fish Tissues 

  Křížková, Soňa; Kryštofová, Olga; Trnková, Libuše; Hubálek, Jaromír; Adam, Vojtěch; Beklová, Miroslava; Kizek, René (MDPI, 2009-09-01)
  We used carbon paste electrodes and a standard potentiostat to detect silver ions. The detection limit (3 Signal/Noise ratio) was estimated as 0.5 mu M. A standard electrochemical instrument microanalysis of silver(I) ions ...
 • SnBi pájecí pasta a vliv reaktivních nanočástic 

  Rychlý, Ivo
  Tato práce se zabývá rešerší vlivu reaktivních nanočástic, především měděných a stříbrných, na vlastnosti bezolovnatých pájecích past. Popisuje základní zkoušky prováděné na pájecích pastách podle standardu IPC-TM-650. V ...
 • Tvorba investičního portfólia 

  Ochodnický, Dušan
  Bakalářská práce se věnuje skladbě investičního portfolia smíšeného fondu kvalifikovaných investorů na základě specifických požadavků managementu společnosti za stávajících podmínek na trhu. Výsledky této práce mohou být ...
 • Vliv nanočástic na vlastnosti tvrdých polyurethanových pěn 

  Eliáš, Filip
  Teoretická část práce se zaměřuje na obecné principy v chemií polyurethanů. Dále se věnuje nanotechnologiím, zejména využití nanočástic v produkci polyurethanových pěn. Jsou zde uvedeny vybrané metody příprav nanočástic ...
 • Vliv stříbra na zvýšení účinnosti fotokatalytické inaktivace kvasinek 

  Vrchovecká, Petra
  V této diplomové práci byl popsán a prokázán fotokatalytický účinek oxidu titaničitého s přídavkem stříbra na inaktivaci kvasinky Candida vini. Oxid titaničitý byl připraven sol-gel procesem a nanesen mikro-piezo depozicí ...