Now showing items 1-20 of 24

 • Demonstrační úloha na učení bez učitele 

  Slezák, Milan
  Bakalářská práce představuje použití „učení bez učitele“ a prezentuje možnosti shlukové analýzy. Součástí této práce je demonstrační program "Učení bez učitele". Tento program je vytvořen jako školní učební pomůcka. Obsahuje ...
 • Detekce DNS anomálií na základě metody podobnosti a entropie 

  Škorpil, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí DNS anomálií v zachyceném síťovém provozu na základě metody podobnosti a metody entropie. Cílem této práce je návrh a implementace aplikace, jež implementuje obě metody pro detekci ...
 • Doporučování hudebního obsahu založené na technikách získávání hudební informace 

  Semela, René
  Tato práce se zabývá návrhem, implementací a testováním obsahově založeného systému pro doporučování hudebního obsahu založeném na technikách získávání hudební informace. V úvodu je pozornost věnována problematice získávání ...
 • Generický zpětný překlad za účelem rozpoznání chování 

  Ďurfina, Lukáš
  Práce je zaměřena na rozpoznávání specifického chování pomocí generického zpětného překladu. Generický zpětný překlad je proces, který transformuje spustitelné soubory z různých architektur a formátů objektových souborů ...
 • Grafická reprezentace genomických a proteomických sekvencí 

  Pražák, Ondřej
  Úprava sekvencí DNA a jejich vhodné zobrazení je důležitou součástí analýzy, porovnání a dalšího zpracování. Úkolem této práce je seznámení s vlastnostmi genomických a proteomických sekvencí a nalezení metod pro jejich ...
 • Lícování skici objektu s jeho snímkem 

  Kvasnička, Petr
  Cílem diplomové práce je seznámení s problematikou detekování objektu s jeho náčrtkem, schématem, případně obrysem, který by měl reprezentovat porovnávaný objekt. Práce se zabývá tím, jak tuto problematiku vyřešit. Část ...
 • MediaDiff - diff pro statické obrázky 

  Brothánek, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na porovnávání dokumentů v digitální podobě, zejména statických obrázků. Představuje algoritmy, které je možno použít k obecnému porovnávání i algoritmy specializované na obrazová data. ...
 • Meření podobnosti obrazů s pomocí hlubokého učení 

  Štarha, Dominik
  Tato diplomová práce se zabývá výzkumem technologií, využívajících metod hlubokého učení, využitelných při zpracovávání obrazových dat. Konkrétním zaměřením práce je zhodnotit vhodnost a efektivnost hlubokého učení při ...
 • Nástroj pro simultánní přehrávání více interpretací jedné skladby 

  Švejcar, Michael
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření programu umožňujícího simultánní přehrávání více interpretací jedné skladby a plynulého přepínání mezi nimi. K těmto účelům byl použit App Designer v prostředí MATLAB, jenž je ...
 • On Voynich Alphabet Analysis With Relation to the Old Indian Dialects 

  Zelinka, Ivan; Dao, Tran Trong (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2020-08-24)
  This paper is discussing our new research direction in the Voynich manuscript research. While our previous papers have been dealing with the research that has been based on fractal property analyses or graph properties ...
 • Porovnávání 3D objektů v jazyce JAVA 

  Zapletal, Tomáš
  Hlavním úkolem této práce je načítat 3D modely v různých souborových formátech a zobrazovat je, vytvářet řezy z 3D modelů ale i zpětně z řezů vytvářet 3D modely, vyčíslit nepřesnosti po vyhlazení a dalších úpravách a zkoumat ...
 • Porovnávání zvukových nahrávek za pomoci parametrů popisující barvu zvuku 

  Miklánek, Štěpán
  Tato práce se zabývá výzkumem parametrů popisující nahrávky na základě barvy zvuku. Nejprve je popsán historický vývoj a novodobý přístup v oblasti Music Information Retrieval (MIR), poté je popsán postup při zpracovávání ...
 • Rozpoznávání podobností souborů na základě chování 

  Otočka, Dávid
  Cílem práce bylo navrhnout algoritmus, který na základě výstupu z analýzy chovaní programu, dokáže stanovit míru podobnosti s jinými programy. Pro potřeby algoritmu byla upravena Levenshteinova metoda pro výpočet rozdílu ...
 • Semantic Similarity Methods in Folksonomies 

  Kadlec, Jan
  Bakalářská práce byla vypracována na studijním pobytu na "Aalborg University" v Dánsku, a byla zpracována v angličtině. Folksonomie jsou nový, uživateli řízený přístup ke klasifikaci a důležitá čast Web 2.0. Jsou také ...
 • Shlukování biologických sekvencí 

  Kubiš, Radim
  Jedním z hlavních důvodů, proč se proteinové sekvence shlukují, je predikce jejich struktury, funkce a evoluce. Mnoho současných nástrojů má nevýhodu ve velké výpočetní náročnosti, protože zarovnává každou sekvenci s každou. ...
 • Určení místa původu hudebních interpretací české komorní a orchestrální hudby za pomoci technik Music Information Retrieval 

  Miklánek, Štěpán
  Tato práce se zabývá statistickou analýzou nahrávek české komorní a orchestrální hudby. Významná část této práce je věnována problematice extrakce parametrů z nahrávek. V rámci extrakce parametrů jsou využity techniky ...
 • Určování a analýza periodicity v řečových signálech 

  Malucha, Jan
  V teoretické části bakalářské práce je provedeno seznámení s podstatou řečového signálu, metodou krátkodobé analýzy a je objasněn pojem periodicita. Následuje rozbor analyzovaných vlastností signálu čítajících znělost/neznělost, ...
 • Vyhledání podobných obrázků pomocí popisu barevným histogramem 

  Sailer, Zbyněk
  Práce je postavena na popisu existujících metod vyhledávání podobných obrázků. Obsahuje souhrn způsobů popisu obrazu a kódování globálního i lokálního popisu (SIFT, atd.). Dále se věnuje způsobu efektivního vyhledávání ...
 • Vyhledávání podobných 3D modelů 

  Šťáva, Zdeněk
  Tato práce se zabývá problematikou vyhledávání podobných 3D modelů v databázi obsahující až tisíce modelů. Věnuje se zejména porovnání již existujících deskriptorů užívaných pro popis 3D modelů a následné hodnocení podobnosti ...
 • Vyhledávání podobných 3D modelů 

  Karásek, Miroslav
  Práce se zabývá návrhem a implementací vyhledávání 3D modelů v databázi na základě podobnosti. Samotná databáze je realizována za použití rychlých datových struktur v jazyce Python. Využívá knihovny třetích stran na extrakci ...