Now showing items 1-1 of 1

  • Jednoduchá detekční souprava průmyslových škodlivin 

    Lysý, Jakub
    Bakalářská práce je zaměřená na zhodnocení používaných detekčních souprav a prostředků se zaměřením na průmyslové škodliviny. Součástí práce je i zhodnocení úniků škodlivin do prostředí za uplynulých 10 let. Výstupem práce ...