Now showing items 1-2 of 2

  • Implementace algoritmů Teorie her 

    Židek, Stanislav
    Teorie her se během doby své existence stala vhodným nástrojem pro modelování různých situací, které obnášejí rozhodování racionálních entit -- hráčů. Uplatnění v praxi je bohužel limitováno velikostí her, jež jsme schopni ...
  • Síťová simplexová metoda 

    Khýr, Lukáš
    Práce je zaměřena na shrnutí poznatků týkajících se matematického modelování v oblasti optimalizace. Budeme se podrobněji zabývat simplexovou metodou a především její síťovou modifikací, která má využití v různých praktických ...