Now showing items 1-3 of 3

 • Konstrukce simulátoru kolenního kloubu 

  Polnický, Vojtěch
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci experimentálního přístroje, jehož účelem je vyvození dynamických a kinematických podmínek kolenní náhrady při cyklu chůze. Simulátor bude využíván ke studiu tvorby mazacího ...
 • Návrh riešenia rotačného modulu pre kolenný simulátor 

  Pauliuchenka, Aliaksandr
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a konstrukční řešení rotačního modulu simulátoru kolenního kloubu. Účelem rotačního modulu je přiblížit simulací ke skutečným pohybům při cyklu chůze. Modul bude využíván k řízené ...
 • Vývoj součinitele tření a mazacího filmu v implantátu kolenní náhrady v průběhu cyklu chůze 

  Odehnal, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá experimentální analýzou součinitele tření a mazacího filmu u totální kolenní náhrady. Experimenty jsou provedeny na kolenním simulátoru, u kterého je v rámci řešení práce zkonstruován a ...