Now showing items 1-5 of 5

 • Diskrétní simulace v Javě: Plánování procesů 

  Skočovský, Peter
  Tato práce se zabývá implementací plánování procesů pro diskrétní simulaci v Javě. Rozebírá dva přístupy: implementaci simulačních procesů pomocí vláken a implementaci simulačních procesů bez vláken. Hlavním problémem při ...
 • Nástroj pro modelování a simulaci technologických procesů 

  Skydánek, Libor
  Tato práce se zabývá problematikou modelování a simulace technologických procesů. Vychází z reálných potřeb Fakulty strojního inženýrství při VUT, kde chyběl dostatečně rozšiřitelný a otevřený simulační nástroj pro modelování ...
 • QoS v IP síti za pomoci simulačního nástroje OMNeT++ 

  Hudec, Lukáš
  Obsahem práce je seznámení se se simulačním nástrojem OMNeT++ a s jeho nadstavbou INET Framework. Na toto téma je v práci realizovaná ukázková simulace IP sítě za pomoci sady modelů INET Framework. Dále se práce zabývá ...
 • Simulace a analýza výrobního systému 

  Hromková, Ivana
  Tato práce se zabývá tvorbou simulačního modelu výrobního systému (slévárny) a jeho analýzou. V úvodu obecně pojednávám o simulaci ve výrobních podnicích a dále rozebírám základní principy a etapy tvorby simulačních modelů. ...
 • Simulace a optimalizace provozu konvergovaných sítí 

  Turan, Jonáš
  Cílem práce je prozkoumat a popsat možnosti simulačního systému OMNeT++ a s použitím nabytých vědomostí vytvořit uživatelského průvodce a návrh tří úloh pro počítačové cvičení. V teoretické části je popsán princip a funkčnost ...