Now showing items 1-5 of 5

 • Numerický model řídicí jednotky spalovacího motoru 

  Křepelka, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení množství vstřikovaného paliva řídicí jednotkou. Model zadaného čtyřválcového motoru a výpočtový model řídicí jednotky byly sestaveny v simulačním softwaru Lotus Engine Simulation. ...
 • Simulace modelu pomocí nástroje SIMIT 

  Váňa, Dominik
  Tato bakalářská práce je zaměřena na simulaci technologického procesu. Teoretická část textu pojednává o simulačních nástrojích dostupných na trhu. Pozornost je věnována nástroji SIMIT, který je velmi komplexním řešením ...
 • Využití CAM softwaru PowerMILL 2018 při obrábění formy 

  Drbal, Jindřich
  Předmětem předkládané diplomové práce je kompletní návrh postupů nutných pro navržení a následnou výrobu kovací zápustky pro produkci polotovarů ojnic. Úvodní část se zabývá konstrukčním návrhem. Poté jsou uvedeny materiály ...
 • Využití simulace pro predikci vad a hodnocení odlitků z Al slitin 

  Šolc, Petr
  Cílem práce je srovnání použití tří slévárenských simulačních programů pro predikci vzniku porezity a parametru DAS v tlakově litém hliníkovém odlitku. Vzájemným porovnáním výsledků simulací a experimentálně naměřených ...
 • Vzdušný hokej - strojové vidění a herní strategie 

  Sláma, Ondřej
  Cílem diplomové práce je ve spolupráci s prací Dominika Jaška [37] realizovat řešení robotického vzdušného hokeje. Konkrétně se práce zabývá implementací simulačního softwaru modelující chování reálného robotického vzdušného ...