Now showing items 1-1 of 1

  • Anténa pro mikrovlnný maják v pásmu X 

    Zamazal, Bořivoj
    V této bakalářské práci je popsán návrh antény pro mikrovlnný maják v pásmu 10GHz. V první části jsou předložena možná řešení a je zvolena slotová anténa konstruovaná z komerčně dostupného vlnovodu. V druhé části je popsán ...