Now showing items 1-5 of 5

 • Aplikace APS systému pro plánování a rozvrhování výroby 

  Zápotočný, Václav
  Diplomová práce, vypracovaná na ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky, si klade za cíl, vyhodnotit stávající výrobu svahových sekaček firmy Dvořák - svahové sekačky s.r.o., dále provést sběr dat pro získání úplných ...
 • Možnosti CAM softwaru NX při programování CNC obráběcích strojů 

  Forbelský, Jiří
  Práce se zabývá aplikací NX CAM a jejích možnostech při výrobě vybraných tvarů na zvolené součásti. Zahrnuje výběr stroje a strojního vybavení, nástrojů spolu s trny a upínacími kužely, zvolení a ověřením řezných podmínek. ...
 • Optimalizace výrobních procesů 

  Halas, David
  Tato práce se zabývá modelováním různých typů výrobních linek. Modelování je prováděno pomocí matematického programování a simulačního přístupu. Optimalizační výpočty jsou většinou realizovány s pomocí programu GAMS. ...
 • Příspěvek k problematice redukce průběžných dob ve výrobních systémech 

  Hromková, Ivana
  Předkládaná dizertační práce má za cíl rozpracování metodologií a nových přístupů pro redukci průběžných dob ve výrobních systémech. Práce se tedy detailně zabývá návrhem nových komplexních přístupů pro zkracování průběžných ...
 • Řešení CNC technologie zadané součásti pro řídicí systém Sinumerik 

  Forbelský, Jiří
  Práce se zabývá kompletní výrobou tvarové hřídele. Technologický postup výroby je navržen ve dvou variantách. Školní varianta využívá nářadí, materiál a CNC soustruh školní dílny. Doložení správnosti navrženého technologického ...