Now showing items 1-20 of 37

 • Analysis of Daylight Control in a Chateau Interior 

  Mohelníková, Jitka; Miček, Denis; Floreková, Skarleta; Selucká, Alena; Dvořák, Martin (MDPI, 2018-05-15)
  Assessment of daylighting in the residential hall of a historical chateau is presented. The evaluation is based on both the daylight measurement and simulations. Illuminance levels in the interior were controlled in ...
 • Analýza příkladů technické mechaniky v SolidWorks Motion 

  Cikánek, Pavel
  Cílem práce bude vytvořit a simulovat příklady z oblasti kinematiky a dynamiky v CAD systému tak, aby mohly být použity, jako výukové modely. Příklady budou vytvořeny jako jednoduché, lehce přestavitelné 3D modely v CAD ...
 • Aplikace nových technologií v optických přístupových sítích 

  Ryšavý, Jan
  Cílem bakalářské práce je získání teoretických znalostí nejnovějších prvků používaných v optických přístupových sítí a následovné získání praktických zkušeností s návrhy a simulacemi s těmito sítěmi. V první části práce ...
 • Detekce hraničních uzlů v bezdrátových senzorových sítích 

  Bocek, Jan
  V teoretické části diplomové práce je popsáno několik známých algoritmů a nový přístup k detekci hraničních uzlů v bezdrátových senzorových sítích. Nový algoritmus BRB byl inspirován nedostatky předešlých algoritmů a jeho ...
 • Dynamický model akumulátorů 

  Milichovský, Miloš
  Náplní diplomové práce jsou vědomosti o olověných, NiCd, NiMH a Li-Ion akumulátorech. Je tu popsána jejich funkce a jevy, které v akumulátorech probíhají při procesu nabíjení a vybíjení. Nejdůležitější část práce se věnuje ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti EPC projektů 

  Vlčová, Zuzana
  Problematika energetických úspor budov je aktuálním tématem současnosti. Zvyšující se náklady na provoz stavebních objektů snižují ekonomickou efektivnost provozu organizací. Velkou část provozních nákladů tvoří právě ...
 • Knihovna procesorů pro návrh vestavěných systémů 

  Zvonček, Radovan
  Tato práce se zabývá vytvořením knihovny modelů procesorů používaných ve vestavěných systémech. Architektury procesorů jsou popsány pomocí jazyka ISAC, který je jedním z výstupů projektu Lissom běžícím na Fakultě informačních ...
 • Koncepční návrh sportovního dvousedadlového vozu 

  Straka, Martin
  V této diplomové práci se zabývám návrhem koncepce dvousedadlového sportovního automobilu se zaměřením na torzní tuhost rámu a kinematiku náprav. Vypracování diplomové práce probíhalo od náčrtů, přes tvorbu modelu vozu s ...
 • Konstrukce audio výkonového zesilovače ve třídě D 

  Fiala, Roman
  Tento semestrální projekt se zabývá popisem výkonových nízkofrekvenčních zesilovačů ve třídě D a konkrétním návrhem zesilovače 2x100W ve třídě D. Navržený zesilovač obsahuje sigma-delta modulátor druhého řádu, u kterého ...
 • Matematický model kotle na biomasu pro účely řízení 

  Máša, Vítězslav
  Práce se zabývá vytvořením dynamického matematického modelu biomasového kotle jako regulované soustavy a praktickým využitím tohoto modelu. V úvodní části práce je představena problematika energetického využívání biomasy ...
 • Modelování a analogová realizace memristoru 

  Teska, Tomáš
  V této bakalářské práci se zabývám analogovou implementací memristoru - pasivní fundamentální součástky, jejíž existenci předpověděl v roce 1971 Leon Chua. Nejprve jsou shrnuty základní informace a vlastnosti memristoru. ...
 • Modelování nelineárních jevů v ultrazvukových polích 

  Kulík, Tomáš
  Hlavním tématem této diplomové práce je modelování nelineárních jevů v ultrazvukových polích. Práce se zabývá aplikací metody konečných diferencí (FDTD) na Westerveltovu rovnici a následnou tvorbou modelu ultrazvukového ...
 • Modely hromadné obsluhy 

  Horký, Miroslav
  V diplomové práci se zabývám modely hromadné obsluhy s využitím Markovových řetězců. Systém hromadné obsluhy je takový systém, kde požadavky přicházejí do tohoto systému v náhodných okamžicích a vyžadují obsluhu. Tato práce ...
 • Modely umělého života 

  Ďuričeková, Daniela
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci simulátoru umělého života. Práce je rozdělena do čtyř částí. Cílem první části je seznámení s oblastí umělého života a základní terminologií. Druhá část se věnuje vybraným ...
 • Modulární interaktivní simulace materiálových veličin 

  Raška, Jiří
  Tato práce se zabývá vybranými jevy, probíhajícími v elektrotechnických materiálech a fyzikálními zákonitostmi, jež tyto jevy popisují. Součástí práce je přehledné programové prostředí, vytvořené pomocí programovacího ...
 • Nalezení pozice stanic v Internetu pomocí umělých souřadnicových systémů 

  Švéda, Jaroslav
  Tato práce se zabývá problematikou určování zpoždění mezi dvěma síťovými uzly, např. dvěma stanicemi, dvěma servery či stanicí a serverem. Hlavním důvodem zavedení metod efektivního určování zpoždění je především eliminace ...
 • Návrh a konstrukce audio výkonového zesilovače 

  Růžička, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá třídami zesilovačů, zapojením koncových stupňů, ochrannými obvody zesilovačů a konkrétním návrhem zesilovače ve třídě AB, včetně návrhu předzesilovače a koncového zesilovače. Vlastnosti ...
 • Návrh a realizace mikrovlnné směrové odbočnice 

  Nejedlý, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou mikrovlnných směrových odbočnic. V práci jsou prezentovány některé mikrovlnné směrové odbočnice a je proveden rozbor jednotlivých odbočnic. V práci jsou také rozebrány postupy návrhů ...
 • Návrh a realizace nízkofrekvenčního výkonového zesilovače ve třídě AB 

  Dušek, Martin
  V této bakalářské práci se zabývám nízkofrekvenčními koncovými zesilovači, jejich důležitými parametry, třídami a zapojeními koncových stupňů. Dále se zabývá různými druhy předzesilovačů a doplňkových obvodů. Jsou zde ...
 • Návrh a simulace čipu mikrobolometru v MEMS technologii 

  Svatoš, Vojtěch
  Tato diplomová práce zkoumá problematiku detektoru infračerveného záření nazývaného bolometr. Cílem je pokrok v detekci infračerveného záření použitím odlišné absorpční vrstvy modifikovanou karbonovými nanotrubicemi. V ...